Jewhen Małaniuk – ukraiński emigrant i poeta

0

8 czerwca 2017 o godz. 18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie odbędzie się spotkanie „Jewhen Małaniuk – ukraiński emigrant i poeta”. Z Żanetą Nalewajk-Turecką rozmawia Kateryna Biłyk.

Jewhen Małaniuk był wybitnym poetą ukraińskim. W końcu listopada 1920 r. po klęsce Armii URL został internowany w obozie w Kaliszu. Po II wojnie światowej przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł.

Józef Łobodowski poznał Jewhena Małaniuka w 1936 roku w redakcji ukazującego się w Warszawie „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”. Większość tekstów polskiego poety na temat poetyckiej spuścizny ukraińskiego poety emigranta powstała znacznie później już – po wojnie – i została opublikowana na łamach paryskiej „Kultury”. Łobodowski, wychodząc od wysokiej oceny dokonań literackich Jewhena Małaniuka, w dyskusji o ukraińskiej literaturze emigracyjnej i stosunkach polsko-ukraińskich podkreślał, że sprawa ukraińska jest dla Polaków kwestią serca, racji historycznej i sumienia”.

Żaneta Nalewajk-Turecka (ur. 1977), dr hab., historyk literatury, komparatystka. Współzałożycielka i redaktor naczelny (od 2005 roku) kwartalnika „Tekstualia”. Pracuje w Zakładzie Komparatystyki na Wydziale Polonistyki UW. Od 2009 roku polska koordynatorka projektu wymiany przekładów „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”). Jest autorką monografii W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza (Gdańsk 2010) oraz Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne (Kraków 2015) oraz współredaktorką (razem z Edwardem Kasperskim) monografii Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko) (2009).

Kateryna Biłyk (ur. 1983) w 2005 r. ukończyła Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny. W latach 2010-2013 była na stażu naukowym na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011 – 2013  – koordynator polsko-ukraińskiego projektu badawczego „Tożsamość ukraińskich poetów emigracyjnych wobec ich dialogu z polskimi artystami w latach 1920-1930”. W 2012 roku organizowała webinarium poświęcone temu zagadnieniu. Później publikowała artykuły na ten temat w naukowych wydawnictwach internetowych. Obecnie zajmuje się tłumaczeniami z języka angielskiego i polskiego oraz kontynuuje badania nad twórczością Małaniuka.

 *Spotkanie odbędzie się w ramach projektu projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”.

Share.