Przeglądasz: Praktyczne porady

Legalizacja zameldowanie-pl

Cudzoziemcy, podobnie jak obywatele polscy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani wykonywać obowiązek meldunkowy,…

Poradnik house-1-pl

Nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez cudzoziemca wymaga – z pewnymi wyjątkami…

1 2