ORGANY FUNDACJI

0

Zarząd:

Myroslava Keryk – Prezes

Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Prezes Fundacji Nasz Wybór; Redaktor naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”.

Olena Lytvynenko

Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, antropolog kultury. Członek Zarządu Fundacji Nasz Wybór. W latach 2011-2013 koordynator techniczny portalu www.naszwybir.pl 

Tetyana Rodnyenkova

Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych (IFIS PAN). Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

W Fundacji zajmuje się realizacją projektów artystycznych i kulturalnych. Prowadzi warsztaty rozwoju kreatywności oraz warsztaty artystyczne dla dzieci. Koordynatorka projektu warsztatów artystycznych dla dzieci „Międzynarodowy świat bajki” (2013). W latach 2011-2012 redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Wybór”, wydawanego w ramach projektu „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce”.

Rada Fundacji:

Romana Feliks 

Ekonomistka, księgowa, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Księgowa projektów Fundacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Lesya Kostina

Ekonomistka, współzałożycielka Komitetu „Imigranci na rzecz abolicji”, działaczka Pomorskiego Kongresu Kobiet.

Joanna Konieczna-Sałamatin

Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Iryna Polets

Historyk, kulturolog, dziennikarz. Obroniła doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Olga Popovych

Historyk, zajmuje się analizą sytuacji politycznej we wspóczesnej Ukrainie. Pracuje nad doktoratem: „Współczesna tożsamość Ukraińców w dyskursie politycznym władz wykonawczych (1994-2004)”.

Iwona Trochimczyk-Sawczuk

Prawniczka, filolog, tłumaczka. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka wielu artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Taras Shumeyko

Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej, fotograf.

Share.