Spotkanie pt. "Andrzej Chciuk i Ukraina" - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Spotkanie pt. “Andrzej Chciuk i Ukraina”

0

12 października o godz. 18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie  (ul. Zamenhofa 1) odbędzie się spotkanie pt. “Andrzej Chciuk i Ukraina”. Z Natalką Rymską rozmawia Ołeksandra Iwaniuk.

Andrzej Chciuk (1920-1978) – polski pisarz emigracyjny. Urodził się w Drohobyczu. Od 1951 roku mieszkał w Australii. Dwie jego książki „Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku” oraz „Ziemia księżycowa. Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku” w ubiegłych latach przetłumaczyła na język ukraiński Natalka Rymska. W ten oto sposób dokonał się symboliczny powrót pisarza do swojej małej ojczyzny. O wyborach tłumacza i związkach pisarza z Ukrainą porozmawia z tłumaczką Ołeksandra Iwaniuk. Książki Chciuka to wzruszająca proza wspomnieniowa o utraconej krainie młodości, galicyjskim miasteczku, z jego gwarą, folklorem, polsko-żydowsko-ukraińskim zabarwieniem.

Natalka Rymska – tłumaczka, redaktorka, eseistka. Przełożyła z polskiego na ukraiński artykuł Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”, który odegrał ważną rolę w polsko-żydowskim dialogu, a także korespondencję Jerzego Giedroycia, eseje i artykuły Andrzeja Mencwela, Bogumuły Berdychowskiej, Grzegorza Motyki, Włodzimierza Mędrzeckiego, Joanny Tokarskiej-Bakir. W 2011 w ukraińskim wydawnictwie „Krytyka” ukazał się jej przekład „drohobyckiej dylogii” Andrzeja Chciuka – „Atlantydy” i „Ziemi księżycowej”. W 2017 r. we lwowskim wydawnictwie „Stary Lew” ukazała się w jej przekładzie z polskiego na ukraiński książka „Podróż” Idy Fink. Artykuły eseje publikowała m.in. w „Krytyce”, Zaxid.net, Zbruc.eu, Culture.pl. Mieszka w Warszawie. Pracuje w Instytucie Adama Mickierwicza.

Ołeksandra Iwaniuk – pisarka, politolożka, założycielka Klubu Literackiego przy Domu Ukraińskim. W 2017 r. w Wydawnictwie „21” (Czerniowce) ukazała się jej debiutancka powieść „Amor[t]e”. Absolwentka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i College of Europe. Doktorantka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Integracja poprzez literaturę” współfinansowanego przez m. st. Warszawę.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”.

Share.