Ukraińscy oficerowie dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie Operacji AT

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim

7 i 8 marca 2017 roku, ukraińscy oficerowie Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady poprowadzili studium przypadku dotyczące własnych doświadczeń i udziału w prowadzeniu Operacji Antyterrorystycznych na wschodzie Ukrainy.

W ciągu dwóch dni polski i litewski personel wojskowy zapoznał się z doświadczeniami dotyczącymi początków operacji antyterrorystycznych jak również aspektami rozmieszczenia sił ukraińskich. Dyskusje skupiły się na organizacji dowodzenia wojskami, wsparciu logistycznym i medycznym, systemach komunikacji oraz działaniach antypropagandowych.

“Ponadto, szczegółowo przedstawiliśmy etapy obrony lotniska w Ługańsku oraz wycofanie wojsk z tego rejonu latem 2014 roku. Oficerowie dzielili się swoim doświadczeniem bojowym oraz określili główne wyzwania z zakresie dowodzenia i kontroli. Mam nadzieję, że ułatwi to włączenie naszych doświadczeń do procesu szkoleniowego LITPOLUKRBRIG oraz pomoże uniknąć niepowodzeń w przyszłości” jak powiedział płk Volodymyr Yudanov, Zastępca Dowódcy LITPOLUKRBRIG.

Na zakończenie, uczestniczący obejrzeli dokument zatytułowany „Rajd” (z ang. „Raid”). Film przedstawia unikalne operacje ukraińskich wojsk powietrznodesantowych jakie miały miejsce pod koniec sierpnia i na początku września 2014 roku.

“Studium przypadku jest cennym doświadczeniem ponieważ opiera się na rzeczywistych wydarzeniach. Chcemy nauczyć się jak zapobiegać takim krytycznym zdarzeniom, jak reagować, jak pozostawać efektywnym w trakcie przyszłych misji. Nasi oficerowie ze sztabu przeanalizują zdobyte doświadczenia i wtedy określimy obszary do poprawy” jak podsumował płk Zenon Brzuszko, Dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

Oleksandr Gain

Share.