14 lutego: II spotkanie eksperckie: "Migranci z Ukrainy na rynku pracy – znaczenie bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia" - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

14 lutego: II spotkanie eksperckie: “Migranci z Ukrainy na rynku pracy – znaczenie bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia”

0

Migranci z Ukrainy na rynku pracy – znaczenie bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia

Program II spotkania eksperckiego w ramach projektu „Bezpieczna praca w Polsce”

Sobota, 14 lutego 2015

Cerkiew greckokatolicka przy ul. Miodowej 16 w Warszawie, Sala spotkań (wejście od zakrystii)

Polski rynek pracy w coraz większym stopniu opiera się o możliwości i kwalifikacje migrantów pochodzących z państw trzecich. Obywatele Ukrainy, stanowiący ponad 90 procent wszystkich cudzoziemców w Polsce, są w efekcie znacznie chętniej zatrudniani przez polskich pracodawców. Wraz ze wzrostem zatrudnienia rośnie jednak liczba przypadków nadużyć i nieprawidłowości z tym związanych. 

Celem spotkania jest analiza problematyki nielegalnego zatrudnienia wśród migrantów z Ukrainy i zjawisk temu towarzyszących. Poruszone zostaną również przypadki nadużyć ze strony nieuczciwych pracodawców wobec zatrudnianych przez nich cudzoziemców. Nadrzędnym celem jest aktywizacja dyskusji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz migrantów, instytucjami regulującymi rynek pracy, a samymi migrantami oraz wypracowanie rozwiązań na podstawie przypadków zaproszonych uczestników debaty.

Spotkanie stanowi element projektu na rzecz integracji obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy „Bezpieczna praca w Polsce”, wpisując się w główne założenie projektu w zakresie dialogu i współpracy wielostronnej pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w polskim rynku pracy oraz samymi migrantami.

Projekt “Bezpieczna praca w Polsce” jest działaniem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, trwającym 12 miesięcy – w okresie od lipca 2014 do czerwca 2015 roku. Partnerem spotkania jest Fundacja Nasz Wybór oraz Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.

PROGRAM SPOTKANIA:

10.00 – 10.30 – Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00 – Otwarcie spotkania

Myroslava Keryk, Prezes Fundacji „Nasz Wybór”

Serhij Miniajło, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w RP

Zbigniew Wafflard, Koordynator projektu „Bezpieczna praca w Polsce”, Agencja Pracy EWL

11.00 – 11.45 – Sesja 1 – Problematyka legalizacji pracy w Polsce, przypadki nielegalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy, skala problemu. Krótko- i długookresowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia.

Zaproszeni goście:

TBD – Ambasada Ukrainy w RP

TBD – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

TBD – Ośrodek Badań Handlu Ludźmi IPSiR UW

TBD – Państwowa Inspekcja Pracy

TBD – Urząd do Spraw Cudzoziemców

Moderacja: Fundacja Nasz Wybór

11.45 – 12.30 – Dyskusja otwarta

12.30 – 13.00 – Przerwa kawowa 

13.00 – 13.45 – Sesja 2 – Rozwiązania w celu ograniczenia przypadków nieprawidłowości i nadużyć wobec migrantów zarobkowych. Potrzeba znajomości praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Dobre praktyki na rynku pracy.

Zaproszeni goście:

Marta Biernath, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Monika Ołów, Fundacja dla Somalii

Monika Zaręba, Pracodawcy RP

TBD – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Moderacja: Fundacja Nasz Wybór

13.45 – 14.30 – Dyskusja otwarta

14.30 – 14.40 – Zebranie wniosków wypracowanych w trakcie spotkania i podsumowanie spotkania

14.40 – 15.30 – Lunch

Share.