18-19 października: Spotkanie eksperckie „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

18-19 października: Spotkanie eksperckie „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce”

0

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu eksperckim „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Ukraińców w Polsce, aktywistów społecznych oraz przedstawicieli podmiotów, które odgrywają istotna rolę w procesie integracji imigrantów. 

Spotkanie eksperckie organizuje Fundacja „Nasz Wybór” w dniach 18-19 października br. w Warszawie w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Spotkanie w gronie ekspertów będzie okazją do wypracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami mającymi do czynienia z Ukraińcami w Polsce oraz realizującymi projekty polsko-ukraińskie. Jednym z ważnych celów spotkania jest opracowanie kampanii informacyjnej na rzecz lepszego zrozumienia problemów imigrantów z Ukrainy w Polsce (w tym nowopowstałej kwestii „wymuszonej migracji” ze wschodnich i południowych rejonów Ukrainy).

Kontakt:
Tetyana Rodnyenkova
e-mail: [email protected]
tel.: +48 517 34 64 26

 Spotkanie eksperckie „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” (18-19 października 2014 r.)
PROGRAM


18 października (sobota)
Stacja Muranów. Ul. Generała Władysława Andersa 13, Warszawa
09:30-10:00     Rejestracja uczestników
10:00-10:15     Otwarcie spotkania    Uczestnictwo migrantów w dialogu obywatelskim i życiu politycznym
10:15-11:45     Panel ogólny: Partycypacją obywatelska migrantów z Ukrainy w Polsce: potrzeby i możliwości
11.45-12:00     Przerwa kawowa
12.00-13.00     Panel otwarty: Integracja w działaniu. Przykłady dobrych praktyk
13:00-14:00     Lunch
14:00-16:00     Praca w grupach roboczych (Ukraiński Dom, ul. Zamenhofa 1)
Grupa 1:     Współpraca migrantów z Ukrainy z instytucjami religijnymi oraz mniejszościowymi w Polsce: wyzwania i możliwości.
Grupa 2:     Współpraca z instytucjami lokalnymi (instytucje publiczne i pozarządowe) jako szansa rozwoju inicjatyw obywatelskich migrantów z Ukrainy.
Grupa 3:     Potrzeby integracyjne młodych ludzi z Ukrainy.
17.00     Kolacja integracyjna

19 października (niedziela)
Stacja Muranów. Ul. Generała Władysława Andersa 13, Warszawa
Migranci z Ukrainy w zwierciadle „wymuszonej migracji”

11:00 – 13:00     Panel ogólny: Potrzeby migrantów a możliwości organizacji pozarządowych
13:00 – 14:00     Lunch
14:00 – 16:00     Praca w grupach roboczych (Ukraiński Dom, ul. Zamenhofa 1)
Grupa 1:     Migracja wymuszona: sytuacja w Polsce osób z Ukrainy, ubiegających się o ochronę międzynarodową.
Grupa 2:     Integracja migrantów czasowych: możliwości i wyzwania.
16.00 – 17.00    Podsumowanie pracy grup roboczych i ewaluacja spotkania

Share.