Spotkanie z Josyfem Ziselsem w Ukraińskim Domu - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Spotkanie z Josyfem Ziselsem w Ukraińskim Domu

0

Związek Ukraińców w Polsce i Fundacja „Nasz Wybór” zaprasza na debatę: „Ukraina – zaangażowanie intelektualistów i społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie nowoczesnego państwa i narodu politycznego.” W drugą rocznicę tragicznych wydarzeń na kijowskim Majdanie. Debatę z udziałem Josyfa Ziselsa, Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowskich Organizacji Społecznych i Wspólnot na Ukrainie (WAAD), byłego dysydenta i aktywnego działacza społecznego prowadzi Paweł Smoleński, dziennikarz Gazety Wyborczej.

Debata odbędzie się 18 lutego o  18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1).

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i ukrainskim. Wystąpienie gościa będzie tłumaczone na język polski.

Ukraińscy intelektualiści, byli dysydenci, artyści ukraińscy zaangażowali się aktywnie we wsparcie uczestników protestu społecznego, jakim był Euromajdan i Rewolucja Godności 2013-2014 r. Wydarzenia te uaktywniły procesy tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, nowoczesnego narodu politycznego oraz procesy transformacji systemowej na Ukrainie. Procesy te zachodzą w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, także wojny informacyjnej, propagandowej.
W społeczeństwie ukraińskim nadal utrzymuje się bardzo niski stopień zaufania do polityków oraz instytucji państwa. Niezbędne reformy są wprowadzane opieszale, zauważalna jest słaba determinacja w ich wdrażaniu wśród władz administracyjnych, parlamentu, części elit politycznych. Tę sytuację stara się wykorzystać Rosja, by doprowadzić do załamania państwa ukraińskiego, do powszechnego buntu pod hasłem “Trzeciego Majdanu”.

W trakcie spotkania chcemy zapytać naszego gościa m.in. o to, jakie miejsce w tym trudnym dla Ukrainy momencie zajmują intelektualiści? Czy mają świadomość roli jaką odgrywają w procesie wzmacniania wiary Ukraińców we własne siły a zarazem we wzmacnianiu struktur demokratycznego państwa.

Debata będzie również próbą refleksji na temat różnych procesów, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch lat na Ukrainie, m.in. samouświadomienia społeczeństwa ukraińskiego, poszukiwania nowoczesnej tożsamości narodowej, spojrzenia na wielokulturowe i wielonarodowe dziedzictwo, w tym szczególnie żydowskie, przezwyciężania w różnych sferach życia pozostałości komunistycznej ideologii, roli byłych dysydentów, ważnych postaci ukraińskiego życia kulturalnego i religijnego w zachodzących procesach.

Josyf Zisels, lider społeczności żydowskiej na Ukrainie i w świecie, twórca w 1988 r. pierwszej na Ukrainie żydowskiej organizacji Czerniowieckiej Żydowskiej Fundacji Obywatelsko-Kulturalnej, a następnie w 1989 r. Konfederacji Żydowskich Organizacji i Wspólnot (SRSR); od 1991 r. przewodniczący Koordynacyjnej Rady Żydowskich Stowarzyszeń Organizacji i Wspólnot (Waad); w 1999 r. współtwórca Żydowskiej Konfederacji Ukrainy (wiceprzewodniczący) oraz Kongresu Wspólnot Narodowych Ukrainy, organizacji skupiającej mniejszości narodowe i etniczne żyjące na Ukrainie. Bierze aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym w niepodległej Ukrainie, w działaniach na rzecz obrony praw człowieka, członek stworzonej w styczniu 2014 r. na Ukrainie Komisji Śledczej ds. Naruszeń praw Człowieka w 1992 r. Autor wielu publikacji. W latach 2014-2015 członek Komisji Konkursowej, do kompetencji której należy wybór kandydatów na stanowisko dyrektora Narodowego Biura antykorupcyjnego na Ukrainie. Otrzymał Nagrodę Wolności – HIAS w USA. W 2015 r. znalazł się na liście 10 osób uznanych przez Ukraińców za cieszące się największym autorytetem.

Paweł Smoleński, dziennikarz Gazety Wyborczej, reporter i pisarz. Autor m.in. “Pokolenie kryzysu”, “Salon patriotów”, “Pochówek dla rezuna”, “Irak. Piekło w raju”, “Izrael już nie frunie”, “Balagan. Alfabet izraelski”. Laureat Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego, którą otrzymał w 2003 za książkę “Pochówek dla rezuna”, a także Nagrody im. Kurta Schorka za teksty poświęcone Irakowi. Aktywny uczestnik dialogu polsko-ukraińskiego.

* Spotkanie zorganizowane w ramach projektu “Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce IV” finansowanego ze środków UE w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Share.