Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci

19 lutego 2016
Obecność uchodźców  w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci

Poberz pdfouwmg

Raport z badań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przygotowany na zlecenie i we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczy on sprawdzenia obecności i widoczności osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz samych uchodźców w małych gminach, na terenie których od lat funkcjonują ośrodki dla uchodźców, czyli w Podkowie Leśnej i Górze Kalwarii.