Rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół w roku 2016/2017 - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół w roku 2016/2017

0

Na przełomie zimy i wiosny w Polsce rozpoczyna się, złożona z trzech etapów, rekrutacja dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Bardzo ważne, aby wiedzieć o obowiązujących terminach zapisów, aby nie przegapić ważnych dat. Dotyczy to przede wszystkim najmłodszych dzieci, których nie dotyczy obowiązek szkolny.

  

Ukraińskie dzieci w polskiej szkole

Dzieci – cudzoziemcy mogą uczęszczać do publicznych przedszkoli na takich samych zasadach, jak obywatele Polski! Dotyczy to także dzieci cudzoziemców, którzy nie mają uregulowanego statusu pobytu w Polsce, a więc przebywają tu nielegalnie. W niektórych przypadkach, w celu określenia do jakiej klasy zapisać dziecko, należy przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, która powinna odbywać się w języku ojczystym dziecka. W razie potrzeby, w rozmowie powinna brać udział osoba, która posługuje się  tym językiem.

W przypadku, gdy dyrektor placówki odmówi przyjęcia do szkoły, rodzice mogą w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie odmowy.

Ukraińskie dziecko ma prawo do dodatkowych i bezpłatnych lekcji języka polskiego, które mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach. Ich wymiar to nie mniej niż dwie godziny tygodniowo. Ponadto, konsulat, ambasada lub stowarzyszenia kulturalno – oświatowe mogą organizować zajęcia języka ojczystego, pod warunkiem, że zapisze się na nie minimum 7 dzieci.

Polski system edukacji przedszkolnej i szkolnej

Należy podkreślić, że w ostatnich latach polski system edukacji przechodzi kardynalne zmiany. W ubiegłym roku pełni niepokoju byli rodzice sześciolatków, ponieważ ich dzieci  poszły do 1 klasy. Za to powody do radości mieli rodzice młodszych dzieci – w przedszkolach pojawiło się więcej miejsc. W tym roku jest na odwrót. Sześciolatkowie wracają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, a martwią się rodzice trzyletnich maluchów – czy wystarczy dla nich miejsc w publicznych placówkach.

Od następnego roku szkolnego każde siedmioletnie dziecko, niezależnie od obywatelstwa, ma obowiązek podjęcia nauki w szkole. Sześciolatków obowiązuje przygotowanie przedszkolne, realizowane w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. W bieżącym roku szkolnym obowiązek ten dotyczy pięciolatków. Znowelizowane ustawa zakłada także zagwarantowanie miejsc wszystkim pięciolatkom i czterolatkom.

Przedszkola

Wychowanie przedszkolne w Polsce obejmuje dzieci, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Jeśli dziecko jest młodsze można je skierować do publicznego żłobka. Posiadają one oddzielny system rekrutacji.

Pobyt w przedszkolu przez pierwszych 5 godzin jest bezpłatny. Za każdą następną godzinę rodzie muszą płacić. W Warszawie dodatkowa godzina kosztuje 1 zł, trzy posiłki 9 zł za dzień (rok 2015/2016).

Szkoła podstawowa i gimnazjum

Edukacja podstawowa w Polsce jest bezpłatna. Najmłodsze dzieci w ciągu dnia mogą pozostawać pod opieką szkoły w tak zwanych świetlicach.

System oświaty w Polsce to: 6-letnia szkoła podstawowa dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, 3-letnie gimnazjum dla nastolatków w wieku 13-16 lat, 3-letnie liceum lub 4-letnie technikum dla młodzieży w wieku 16-18 lat.

Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest obowiązkowa. W liceach i technikach – dobrowolna, kandydaci są przyjmowani na podstawie konkursu, odpowiednio do liczby miejsc. Po zakończeniu liceum lub technikum uczniowie zdają egzamin państwowy – maturę i otrzymują świadectwo dojrzałości.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w wyznaczonym i bardzo krótkim okresie. Zapisy dzieci do przedszkola trwają przez dwa tygodnie marca – kwietnia. W dużych miastach odbywa się to przy pomocy specjalnego systemu internetowego. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach, szkoły, gimnazja, licea i technika mają swe własne systemy rekrutacji oraz oddzielne terminy. Termin zależy także od miejscowości. W przypadku, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do przedszkola lub szkoły nie w miejscu zamieszkania i nie zdążą w wyznaczonym terminie, wówczas będą musieli szukać wolnych miejsc po zakończeniu zasadniczej fazy rekrutacji.

Aby  zarejestrować dziecko w systemie, należy wprowadzić jego numer PESEL. Jeśli dziecko go nie posiada, trzeba chyba będzie zwrócić się do wybranej placówki, z prośbą o pomoc w złożeniu wniosku bez tego numeru. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia – każde dziecko otrzymuje punkty, na podstawie których tworzy się listę przyjętych.

Rodzice mogą wybrać kilka przedszkoli i szkół. Na pierwszym miejscu we wniosku wpisuje się placówkę pierwszego wyboru, którą rodzice są najbardziej zainteresowani. Po zarejestrowaniu w elektronicznym systemie należy udać się do przedszkola bądź szkoły pierwszego wyboru i złożyć podpisane przez obojga rodziców podanie w wersji papierowej. W przypadku braku dostępu do Internetu lub problemów z samodzielnym wypełnieniem zgłoszenia, dane dzieci może wprowadzić dyrektor wskazanej jako pierwsza placówki.

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych dzieci, rodzice w ciągu tygodnia powinni złożyć tzw. oświadczenie woli.

Na podstawie potwierdzonych zgłoszeń ogłasza się listę przyjętych dzieci. Następnie, w systemie elektronicznej rekrutacji pojawi się lista wolnych miejsc. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, powinni wejść na stronę internetową wydziału edukacji w danym mieście, sprawdzić wolne miejsca w innych przedszkolach czy szkołach i spróbować ponownie złożyć zgłoszenie dziecka.

 System punktacji

W polskim systemie rekrutacji dzieci są przyjmowane do przedszkoli i szkół na podstawie punktacji, która jest oparta o wyznaczone kryteria, regulowane przez państwowe i samorządowe dokumenty.

Najwyżej punktowany jest wybór placówki zgodnie z miejscem zamieszkania. Szkoła obwodowa jest zobowiązana do przyjęcia wszystkich dzieci, które mieszkają w jej obwodzie.

Punktacja ma więc znaczenie jedynie wówczas, gdy chcecie zapisać dziecko do szkoły, która nie znajduje się w waszym obwodzie.

Przy podliczaniu punktów podczas rekrutacji do przedszkola bierze się pod uwagę wiek dziecka i miejsce zamieszkania. Ale najwięcej punktów otrzyma dziecko z wielodzietnej bądź niepełnej rodziny, dziecko niepełnosprawne lub którego rodzice są niezdolni do pracy. W Warszawie dodatkowe punkty mogą otrzymać dzieci cierpiące na alergię, ubiegające się o miejsca w wyspecjalizowanych przedszkolach. Każde miasto posiada swą specyfikę rekrutacji.

Żłobki       

W Polsce działa także sieć żłobków, do których można zapisać dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat. Żłobki nie należą do systemu oświaty i mają odrębny system rekrutacji. Podobnie jak w przypadku przedszkoli, zasady i terminy zapisów mogą różnić się w zależności od miejscowości. W dużych miastach zapisy prowadzone są przy pomocy elektronicznego systemu, a w małych miasteczkach i wsiach można to zrobić osobiście. Szczegółowe informacje można otrzymać w publicznych oświatowych placówkach lub organach samorządu.

Zapisy odbywają się podczas całego roku, i, podobnie jak w przypadku przedszkoli i szkół, najważniejsze wydarzenia odbywają się na jego początku. Na przykład, w Warszawie to 1-15 stycznia, gdy złożony wcześniej wniosek trzeba aktualizować. Jeśli się tego nie zrobi, zgłoszenie będzie odrzucone. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że żłobków jest o wiele mniej niż przedszkoli, i dostać się od nich jest o wiele trudniej.

Olena LYTWYNENKO

Share.