Spotkanie z ukraińskimi aktywistami z Czerniowców i Doniecka - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Spotkanie z ukraińskimi aktywistami z Czerniowców i Doniecka

0

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza 12 marca o godz. 18.00 do Ukraińskiego Domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) na spotkanie z ukraińskimi aktywistami – ludźmi, którzy swoją codzienną pracą i działalnością zaprzeczają dominującym w polskich mediach opiniom o apatii w społeczeństwie ukraińskim.

Czy w Ukrainie jest rozczarowanie brakiem reform? Jakie są aktualne nastroje w różnych regionach? Czy i jaka polska solidarność i pomoc są potrzebne dla dalszych zmian? Na te pytania postarają się odpowiedzieć osoby z dwóch skrajnych punktów mapy Ukrainy – Doniecka i Czerniowców: Tetiana Durniewa i Taras Prokop. Oni opowiedzą o działaniach, które inicjują i w które sami się angażują. Tetiana przedstawi obywatelskie inicjatywy na Wschodzie Ukrainy, kampanie rzecznicze dot. ochrony praw osób wewnętrznie przesiedlonych i kampanie informacyjne na terenach przyfrontowych. Taras opowie nam kto i dlaczego patrzy na ręce lokalnej władzy, a także na jakie problemy odpowiadają inicjatywy mieszkańców Czerniowców.

Spotkanie będzie prowadzone w języku ukraińskim, z tłumaczeniem na język polski.

W spotkaniu udział wezmą:

Tetiana Durniewa – ekspertka zajmująca się prawami osób wewnętrznie przesiedlonych. Od 17 lat działa na rzecz ochrony praw obywateli w donieckim Komitecie Wyborców Ukrainy. Przed rosyjską agresją z sukcesem prowadziła w Doniecku wiele działań: konsultacje społeczne, kampanie informacyjne, rzecznictwo na rzecz zmian decyzji Rady Miejskiej. W latach 2013-2014 inicjowała i organizowała proukraińskie działania w Doniecku. Obecnie działa w Kijowie, gdzie m.in. w Instytucie Badań Społecznych zajmuje się dostosowaniem prawa ukraińskiego do Wytycznych ONZ ws. osób wewnętrznie przesiedlonych.

Taras Prokop – aktywista sieci „OPORA” w obwodzie czerniowieckim, założyciel klubu debat miasta Czerniowce, jeden z koordynatorów Euromajdanu-Czerniowce. Obecnie zajmuje się pracą na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, prowadzi monitoring pracy organów władzy lokalnej, rzecznictwo na rzecz przejrzystości i jawności ich pracy. Pracuje nad zaangażowaniem społeczności miasta do dialogu dot. problemów lokalnych i ich rozwiązania. Szczególnie aktywnie zajmuje się monitoringiem naruszeń ordynacji wyborczego i prowadzi kampanie edukacyjne, zachęcające do świadomego uczestnictwa w wyborach.

Moderacja: Natalia Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji

Spotkanie w facebook.

*
Spotkanie odbywa się podczas organizowanej przez Fundację Edukacja dla Demokracji wizyty grupy aktywistów z różnych regionów Ukrainy do Polski. Wizyta jest elementem projektu „Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej”, współfinansowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, który jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).

Share.