Fundacja Nasz Wybór – historia, ludzie i projekty - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Fundacja Nasz Wybór – historia, ludzie i projekty

0

Organizacja pozarządowa Fundacja „Nasz Wybór” posiada szczególne miejsce na mapie ukraińskiej Warszawy. Fundacja powstała w 2004 roku z inicjatywy grupy Ukraińców, którzy mieszkali w Polsce i wdzieli potrzebę intensyfikacji działań na rzecz integracji ukraińskich migrantów w polskim społeczeństwie.

Oficjalnie „Nasz Wybór” zarejestrowano 25 listopada 2009 roku i od tego czasu fundacja realizuje liczne projekty, skierowane na rozwój i pogłębienie współpracy między Ukraińcami i Polakami w sferze kultury, edukacji, prawa, polityki i ekonomii. Przedstawiciele fundacji, wspólnie z innymi organizacjami, aktywnie pracują na rzecz szerzenia zasad demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.    

Spiritus movens Fundacji „Nasz Wybór” jest jej prezes Myrosława Keryk – historyk i socjolog, od 10 lat aktywnie biorąca udział w życiu ukraińskiej społeczności w Polsce. To znana komentatorka polskich mediów i uczestniczka debat, poświęconych kwestiom migrantów w polskim społeczeństwie. Zawsze znajduje czas i zrozumienie dla tych, którzy mają problemy z powodu nieuczciwego pracodawcy lub z otrzymaniem zezwolenia na pobyt oraz dla tych, którzy mają nowe pomysły na projekty w ramach działalności fundacji. W 2015 roku Myrosława została laureatką prestiżowej nagrody „Złote wachlarze”, przyznawanej przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji.

zlote-wachlarze-2 (1)

Prezes Fundacji “Nasz Wybór” Myroslava Keryk – laureatką nagrody „Złote wachlarze” Foto: Tetiana Rodnienkova

Oprócz Myrosławy, do zarządu fundacji wchodzą także Olena Lytwynenko – historyk i antropolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie  oraz Tetiana Rodnienkowa – doświadczona specjalistka w dziedzinie realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych. Tetiana preferuje inicjatywy skierowane do kobiet i dzieci.

Fundacja ma także swą Radę, w skład której wchodzą Ukraińcy i Polacy, naukowcy i aktywiści  – osoby, które wniosły duży wkład na rzecz współpracy pomiędzy polską i ukraińską społecznością: Romana Feliks, Olga Popowycz, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Taras Szumejko, Diana Barańska.

Warto dodać, że z „Naszym Wyborem” współpracuje prawie 30 wolontariuszy,  są to przeważnie Ukraińcy, którzy uczą się lub pracują w Polsce.

Działalność Fundacji „Nasz Wybór” ma dwa zasadnicze kierunki. Po pierwsze, organizacja bierze udział w inicjatywach związanych z formowaniem europejskiej, a szczególnie polskiej, polityki migracyjnej. Po drugie, realizuje lub współorganizuje projekty, skierowane na rzecz integracji imigrantów z Ukrainy w Polsce.

iwona

Iwona Trochimczyk–Sawczuk. Konferencja podsumowująca projekt „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy”, który realizujowali wspólnie Fundacja Nasz Wybór i Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (iSEE). Foto: Karolina Olszewska

W ostatnich latach Fundacja „Nasz Wybór”, samodzielnie lub we współpracy z innymi organizmami pozarządowymi, zrealizowała co najmniej 10 projektów. Była partnerem w projekcie „Migranckie Centrum Karier” (2009), „Centrum powitania w Warszawie” (2009-2010), „iYouth – modele integracji i zapobieganie wykluczeniu. Wzmacnianie roli młodzieży migranckiej w społeczeństwie” (2011-2013), „Różnorodność w programach partii politycznych, organizacji i reprezentacja” (2012-2013), „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badania społeczne” (2014-2015), „Aktywizacja po polsku” (2015). Samodzielne projekty Fundacji „Nasz Wybór” to między innymi: „Aktywni i kompetentni. Migranci w społeczeństwie obywatelskim” (2009), „Międzynarodowy świat bajki. Zajęcia integracyjne dla dzieci migrantów oraz obywateli Polski” (2013), „Klub Ukraińskich Kobiet” (2014-2015), „Nasz Wybór – zasoby informacyjne dla obywateli Ukrainy w Polsce” (2011-2017).

Wizytówką fundacji jest miesięcznik „Nasz Wybór” oraz internetowy portal informacyjny www.naszwybir.pl. Są to stałe źródła informacji o polsko – ukraińskich relacjach, zmianach prawa migracyjnego w Polsce, wydarzeniach kulturalnych oraz działalności fundacji.

redakcijna zustrich

Spotkanie redakcyjne gazety “Nasz Wybór”. Foto: Tetiana Rodnienkova

Bardzo potrzebną okazała się inicjatywa „Centrum Pomocy Cudzoziemcom” – dzięki temu projektowi migranci mogą podnieść poziom znajomości języka polskiego oraz wiedzy na temat rynku pracy, otrzymać konsultacje w zakresie legalizacji pracy i pobytu. Dzięki projektowi działa także Klub Ukraińskich Kobiet – wyjątkowe koło, które gromadzi Ukrainki różnych profesji, które spotykają się, aby wziąć udział w szkoleniach, seminariach, zajęciach artystycznych. Członkinie Klubu stworzyły zespół śpiewaczy „Kalina”, który wiele razy występował w Warszawie oraz innych miastach w Polsce. Warto dodać, że fundacja w ostatnich dwóch latach organizowała w Warszawie obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Takie przedsięwzięcia mają duże znaczenie dla Ukraińców, którzy mieszkają poza granicami ojczyzny.

Siedziba Fundacji „Nasz Wybór” mieści się w Warszawie, przy ulicy Zamenhofa 1 i nosi nazwę „Ukraiński Dom”. Prawie każdego dnia odbywają się tu spotkania ze znanymi polskimi i ukraińskimi działaczami, organizowane są wystawy i szkolenia. To także miejsce, w którym warszawscy Ukraińcy mogą spotykać się, aby wspólnie przeżywać różne wydarzenia, na przykład, kibicować swej drużynie podczas turniejów sportowych lub wspierać reprezentantów Ukrainy na Eurowizji.

O.B.

Share.