Uwagi dla wybierających się w podróż

0

Lato – czas wypoczynku i urlopów. Wybierając się w podróż, szczegółowo planujemy wiele spraw, wśród których są trasa wędrówki, postoje, zwiedzanie zabytków historii i kultury, część gastronomiczna i budżet podróży. 

Gdy dana osoba jest szczęśliwym posiadaczem karty pobytu, w większości przypadków uważa, że nie musi się martwić o „papiery”, ponieważ ma prawo do podróżowania po Unii Europejskiej bez dodatkowych wiz na podstawie paszportu i karty pobytu.

Warto zwrócić uwagę na wymogi, które dotyczą obywateli państw, które nie są członkami Unii Europejskiej.

  1. Osoba wybierająca się w podróż powinna mieć paszport, który będzie ważny jeszcze przez trzy miesiące po zaplanowanym powrocie. Paszport ma być wydany w ostatnich 10 latach.
  2. W przypadku gdy dana osoba wybiera się do kraju, w którym wymagana jest wiza dla obywateli Ukrainy, należy mieć ważną kartę pobytu albo wizę. Pieczątka w paszporcie, zaświadczająca, że złożono wniosek o przyznanie karty pobytu nie jest wizą (taka pieczęć zaświadcza o prawie pobytu w Polsce lub wyjazdu na Ukrainę).
  3.  Jeśli planujecie podróż samochodem musicie mieć prawo jazdy oraz ubezpieczenie auta. W przypadku, gdy mieszkacie na terytorium Polski przez sześć miesięcy na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały należy pamiętać o obowiązku zmiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie. Jeśli z jakichś powodów nie wymieniliście prawa jazdy lepiej korzystać z innych środków komunikacji, nie narażając się na nieprzyjemne konsekwencje w postaci umieszczenia samochodu na parkingu policyjnym (w unijnych państwach wysokość opłat za jego postój poraża), poniesienia opłat procesowych za rozpatrzenie sprawy o kierowanie środkiem transportu bez odpowiedniego zezwolenia oraz zapłacenie mandatu. W niektórych przypadkach wysokość takich kar może przewyższyć wartość auta.
  4. Inne dokumenty, takie jak ubezpieczenie medyczne na czas podróży. Jeśli osoba, która planuje podróż jest ubezpieczona w ZUS, wówczas ma prawo do bezpłatnego otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to dokument, który potwierdza prawo do pomocy medycznej na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia w takich państwach jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania (z wykluczeniem Grenlandii), Estonia, Finlandia, Francja (włączając terytorium Gwadelupy i Martyniki), Grecja, Hiszpania (włączając Majorkę, Ibizę, Wyspy Kanaryjskie), Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (ale nie na całym terytorium), Włochy.

Przy czym, pakiet bezpłatnej pomocy medycznej, w zależnosci do warunków ubezpieczenia, odpowiada temu, jaki posiadają obywatele kraju, w którym podróżujecie.

Karta jest wydawana na podstawie wniosku osoby, a ważność działania takiego ubezpieczenia zależy od podstawy ubezpiecznia.

Szczegółową informację i wzór wniosku można znaleźć na stronie NFZ

Życzymy przyjemnych i bezpiecznych podróży!

Dr Ałła MAJEWSKA

Share.