Forum ukraińskich organizacji oraz inicjatyw migranckich „Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”   – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Forum ukraińskich organizacji oraz inicjatyw migranckich „Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”  

6 października 2016
Forum ukraińskich organizacji oraz inicjatyw migranckich „Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”   

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich działających w Polsce do udziału w forum ukraińskich organizacji oraz inicjatyw migranckich „Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”, które odbędzie się w dniach 21-22 października 2016 r. w Warszawie.

Forum organizuje Fundacja „Nasz Wybór” w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji.

Forum będzie okazją do wypracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami mającymi do czynienia z Ukraińcami w Polsce oraz realizującymi projekty polsko-ukraińskie. Jednym z ważnych tematów forum będzie idea powołania grupy roboczej do spraw ukraińskich migrantów przy Krajowej Platformie oraz Rady Ukraińskich Organizacji przy Ambasadzie Ukrainy w Polsce.

Uczestnicy przedsięwzięcia będą mieli okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów, uczestniczenia w szerokiej dyskusji poświęconej kwestii migracji i integracji imigrantów z Ukrainy w Polsce. W ramach forum planowane jest przeprowadzenie dyskusji otwartych, prac w grupach roboczych, które dotyczyć będą najbardziej aktualnych kwestii i problemów, związanych z pobytem Ukraińców w Polsce.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w forum, prosimy o wypełnienie formularza (formularz zgłoszeniowy) do dnia 12 października 2016 r. Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenie uczestnictwa wysłane zostanie do dnia 14 października 2016 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jedną organizację lub inicjatywę może reprezentować jedna osoba.

Uczestnikom spoza Warszawy gwarantujemy zakwaterowanie w dniu 21.10.2016 r. oraz zwrot kosztów podróży.

Kontakt:
Diana Barańska
e-mail: [email protected]

Program Forum

banera

Działanie realizowane jest w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. 

Projekt „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” jest współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.