Nowy rok szkolny w nowej szkole – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Nowy rok szkolny w nowej szkole

12 października 2016
Nowy rok szkolny w nowej szkole

W Warszawie zajęcia języka ukraińskiego dla dzieci i młodzieży odbywają się obecnie w trzech miejscach. Jeden z punktów, prowadzony przez Fundację „Nasz Wybór”, zaczął pracę od września tego roku.   

W oddziale Ukraińskiej Szkoły Sobotniej dla obywateli Ukrainy w Warszawie, który mieści się przy ul. Ogrodowej 16, uczy się obecnie dziesięcioro dzieci. Jednak, jak zaznacza dyrektor nowostworzonego oddziału Ołeksandr Pustowyj, chętnych jest więcej.

– Mamy sygnały, że niektóre osoby zgłoszą się później, że ktoś nie dojechał jeszcze z Ukrainy. Mamy także ciągle telefony od rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko się u nas uczyło. Jestem przekonany, że liczba uczniów będzie wzrastać.

Jak na razie nauczanie prowadzone jest tylko w jednej grupie wiekowej – od 7 do 10 lat. Gdy uzbieramy wystarczająca liczbę zgłoszeń uczniów, którzy mają ponad 10 lat, otworzymy następną klasę.

Dzieci, które w każdą sobotę będą uczyć się języka ukraińskiego oraz innych przedmiotów w języku ukraińskim, mają możliwość korzystania z dwóch pomieszczeń.

Natalia Bieskowa z Departamentu Ogólnej Edukacji Średniej oraz Przedszkolnej Ministerstwa Edukacji Ukrainy, która 10 września była obecna na otwarciu nowego oddziału, poinformowała, że ministerstwo zapewni  uczniom podręczniki.

Nie było innego wyjścia

Dzięki pojawieniu się nowego punktu częściowo został rozwiązany, ciągnący się od kilku lat, problem – dzieci, rodzice których nie są obywatelami Polski, nie są dopuszczane do zajęć w ukraińskiej sobotniej szkole, która działa przy Szkole Podstawowej nr 221 na ul. Ogrodowej 42.

– Nie było wyjścia. Fundacja „Nasz Wybór” otworzyła nowy punkt nauczania, ponieważ, zgodnie z przepisami, nauczanie języka ojczystego obywateli Ukrainy nie może być finansowane z budżetu państwa, z którego opłacane jest nauczanie ukraińskiego dzieci z mniejszości ukraińskiej – mówi Ołeksandr Pustowyj.

Międzyszkolny punkt nauczania języka ukraińskiego w Warszawie przy ul. Ogrodowej 42, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie działalności, rzeczywiście, na początku przyjmował na naukę wszystkich chętnych. Ale z czasem zaczął się podział na dzieci, które są obywatelami Ukrainy i dzieci – obywateli Polski. Powołując się na przepisy, dyrekcja przestała przyjmować zgłoszenia od obywateli Ukrainy. Wyjątek zrobiono jedynie dla tych dzieci z Ukrainy, które już rozpoczęły naukę w punkcie. W każdą sobotę przyjeżdżają tu dzieci z ukraińskich rodzin z różnych krańców stolicy Polski oraz z przedmieść. W ostatnim czasie języka ojczystego, literatury, kultury, historii i geografii uczy się prawie 100 uczniów szkoły podstawowej oraz prawie 50 gimnazjalistów i uczniów szkoły średniej. Liczba chętnych na naukę w sobotniej szkole zwiększała się i należało rozwiązać problem.

Dzięki Fundacji, uczniowie mają obecnie możliwość odbywania zajęć w nowym punkcie. Z uwagi na niewielką odległość między dwiema szkołami, w których odbywają się zajęcia (450 metrów) istnieje możliwość wspólnej organizacji zajęć pozalekcyjnych: konkursów, świąt i uroczystości.

ukr-szkola-u-warszawi

Wspólnie na rzecz dzieci! Przypominamy, że „Nasz Wybór”, po długich negocjacjach z miejskimi władzami, otworzył nowy oddział Ukraińskiej Sobotniej Szkoły dla dzieci obywateli Ukrainy. Otwarcie oddziału wspierał Związek Ukraińców w Polsce oraz komitet rodzicielski ze sobotniej szkoły dla mniejszości narodowych. Aby jak najwięcej dzieci mogło korzystać z bezpłatnej nauki języka ojczystego  i poznawać narodowe dziedzictwo, opiekun punktu prowadzi zbiórkę środków na funkcjonowanie szkoły. Wpłacając niewielką składkę – 30 zł, można opłacić połowę kosztów lekcji dla jednej grupy. Wpłacając 60 zł można wesprzeć finansowo cała zajęcia. Na cały rok szkolny potrzebujemy minimum 20 tyś. złotych. Pomóc można wpłacając pieniądze na konto Fundacji „Nasz Wybór”, z dopiskiem -„Sobotnia Szkoła”. Numer konta podajemy na końcu artykułu.

Nie jedyni w Warszawie

Ukraińska Szkoła w Warszawie dla mniejszości oraz oddział dla obywateli  Ukrainy to nie jedyne miejsca w stolicy Polski, w których prowadzone są zajęcia języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy.

Od września zaczęła także pracę szkoła „Materynka” im. Dmytra Pawłyczka. Wykładane są w niej w języku ukraińskim przedmioty ogólnokształcące w klasach 1-11, według programu Ministerstwa Oświaty Ukrainy, wydawane są ukraińskie dzienniki i świadectwa. Zajęcia odbywają się w soboty w trzech kategoriach wiekowych. Szkoła działa pod adresem Jagiellońska 54.

Należy przypomnieć, że w Polsce istnieje pięć zespołów szkół z ukraińskim językiem nauczania: w Białym Borze (województwo zachodniopomorskie); Bartoszycach i  Górowie Iławeckim (warmińsko – mazurskie); Przemyślu (Podkarpackie); Legnicy (dolnośląskie).

W tych szkołach na poziomie zerówki, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum uczy się  ponad 730 osób. Statystycznie każdego roku liczba uczniów we wspomnianych szkołach rośnie. Na ten fakt szczególny wpływ mają uczniowie – obywatele Ukrainy, którzy są tam coraz bardziej zauważalni.

***

Rachunek bankowy
Fundacja «Nasz Wybór»
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Nazwa rachunku: Sobotnia szkola
Dane:
Fundacja «Nasz Wybór»
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

Więcej informacji o Ukraińskiej Sobotniej Szkole w Warszawie na stronie facebook.com.

Paweł ŁOZA

Zdjęcie autora