Film "Ziemia" O. Dowżenki w Klubie Filmowym Ukraińskiego Domu - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Film “Ziemia” O. Dowżenki w Klubie Filmowym Ukraińskiego Domu

0

Klub Filmowy Ukraińskiego Domu i Fundacja “Nasz Wybór” zapraszą 10 listopada o 18.00 na film “Ziemia” Oleksandra Dowżenki do Ukraińskiego Domu (ul. Zamenhofa 1)

Ziemia (1930)

Jest to ostatni film niemy Dowżenki – jednocześnie jedno z ostanich arcydzieł kina niemego, w którym został poruszony problem uspółdzielczania wsi. Wieś i jego mieszkańcy, konflikty społeczne, przyroda, problem życia i śmierci, przemijania czasu, symboliczna postać dziada – to elementy znane już ze Zwenigory. W Ziemi został uwspółcześniony wątek społeczny, skoncentrowana w miejscu i czasie fabuła, urealniony bohater. Niezmienna pozostała konstrukcja filmu, oparta na odautorskiej narracji obrazowo-montażowej. W warstwie fabularnej jest to prosta historia opowiadająca o młodym traktorzyście zamordowanym przez kułaka, co w efekcie spowodowało zjednoczenie całej wsi w nowo założonej przez traktorzystę spółdzielni. Klimat filmu tworzą elementy pozafabularne: filozoficzne dygresje autora, rytmika montażu, przeniesienie problemów w nim zawartych w wymiar ponadczasowy. Pojedyncze obrazy są tak wyraziste, poetyckie, rytmicznie się powtarzające, umieszczone w tak kluczowych momentach, że stają się ogólną metaforą, wyrażającą wzajemne powiązania człowieka i przyrody, pojmowanej jako dobro przyjazne człowiekowi, które trzeba szanować i podziwiać; żyć z nią w harmonii, a nie ujarzmiać – posłanie aktualne dziś jeszcze bardziej, niż w roku 1930.

Po filmie odbędzie się dyskucja.
Zapraszamy do Ukraińskiego Domu w Warszawie przy ul.Zamenhofa 1 już w ten czwartek o 18.00

Wydarzenie na facebook

Share.