Szkoła językowa w Ukraińskim domu w Warszawie - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Szkoła językowa w Ukraińskim domu w Warszawie

0

INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. POZIOM B1

W okresie od 18 po 26 marca 2017 zapraszamy na kurs z języka polskiego przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Kurs jest skierowany do osób, które władają językiem polskim na poziomie B1 i zamierzają zdawać certyfikatowy egzamin z języka polskiego 1-2 kwietnia 2017 roku.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z technikami niezbędnymi przy zdawaniu państwowego egzaminu z języka polskiego z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej oraz pisania i mówienia.

W toku kursu zostanie przeprowadzony egzamin próbny sprawdzający poziom przygotowania uczestników do egzaminu państwowego.

Zajęcia poprowadzi lektor z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu podobnych kursów.

Liczba godzin lekcyjnych – 20 godzin*
*1 godzina lekcyjna – 45 minut

Zajęcia będą odbywały się w weekendy i będą trwały po 5 godzin dziennie
Daty zajęć: 18, 19, 25, 26 marca 2017
Godziny zajęć: 10.00-14:15
Liczba osób w grupie: od 10 do 12
Cena: 450 zł.

Adres: Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1. Warszawa.
Uczestnicy dostaną materiały dydaktyczne zgodne ze standardami egzaminacyjnymi
Informacje o egzaminach certyfikowanych można znaleźć tutaj: www.certyfikatpolski.pl

KURS TECHNIK ZADAŃ TESTOWYCH PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. POZIOM B1

W okresie od 18 po 26 marca 2017 zapraszamy na kurs technik zadań testowych, który ma na celu pomóc w przygotowaniu do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziom B1.

Kurs jest skierowany do osób, które władają językiem polskim na poziomie B1 i zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego 1-2 kwietnia 2017 roku.

Kurs będzie zawierał konsultacje przed egzaminem, egzamin próbny oraz omówienie wyników egzaminu z lektorem.

Zajęcia poprowadzi lektor z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu podobnych kursów.
Liczba godzin lekcyjnych – 10 godzin*
*1 godzina lekcyjna – 45 minut

Zajęcia będą odbywały się w weekendy i będą trwały po 5 godzin dziennie

Daty zajęć:
I grupa 18-19 – marca 2017
II  grupa 25-26 – marca 2017
Liczba osób w grupie: od 10 do 12
Cena: 300 zł.

Adres: Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1. Warszawa.
Informacje o egzaminach certyfikowanych można znaleźć tutaj: www.certyfikatpolski.pl

SPRAWDŹ CZY ZDASZ EGZAMIN CERTYFIKATOWY Z JEZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. POZIOM B1

Od 10 marca 2017 Szkoła Językowa w Ukraińskim Domu w Warszawie zaprasza osoby, które zamierzają zdawać egzamin certyfikatowy  z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 do sprawdzenia swojej wiedzy oraz umiejętności w zdawaniu egzaminu certyfikowanego.

Oferujemy możliwość podejścia do egzaminu z języka polskiego przygotowanego na wzór egzaminu certyfikowanego oraz uzyskać konsultacje specjalisty po egzaminie.

Liczba godzin – 6 godzin*
*1 godzina lekcyjna – 45 minut
Egzamin można zdawać w dowolnym dniu  tygodnia po uprzedniej rejestracji i uiszczeniu opłaty.
Cena: – 200 zł.

Adres: Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1. Warszawa.
Informacje o egzaminach certyfikowanych można znaleźć tutaj: www.certyfikatpolski.pl

Zapisy:
[email protected]
+48 22 408 00 46

Share.