Integracja poprzez literaturę. Polsko-ukraiński projekt realizowany w 2017 roku - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Integracja poprzez literaturę. Polsko-ukraiński projekt realizowany w 2017 roku

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim

Fundacja „Nasz wybór” zaprasza na spotkania w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Integracja poprzez literaturę”.

Celem projektu „Integracja poprzez literaturę” jest zwiększenie roli literatury w procesie porozumienia polsko-ukraińskiego. Jego nowatorstwo polega na czynnym doskonaleniu zdolności literackich uczestników poprzez udział w warsztatach translatorskich i zajęciach creative-writing, oraz slamie. Dzięki temu migranci z Ukrainy potrafią lepiej zrozumieć Polskę, jej kulturę oraz odnaleźć własne miejsce w kraju. Polacy będą się dowiadywali o ukraińskiej literaturze, co spowoduje większe zainteresowanie życiem ich sąsiadów z Ukrainy. Projekt przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Warszawy jako miasta otwartego oraz wielokulturowego. Organizatorzy chcą zachęcić migrantów z Ukrainy do większego uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy, włączając ich w przestrzeń dialogu społecznego. Pragną doprowadzić do powstania polsko-ukraińskiego środowiska literackiego skupionego wokół Ukraińskiego Domu w Warszawie.

Podsumowaniem projektu będzie publikacja polsko-ukraińskiej antologii zawierającej utwory jego uczestników.

PROGRAM
Wszystkie spotkania odbywają się w języku polskim w Ukraińskim Domu w Warszawie (ul. Zamehofa 1). 

9 marca, godz. 19.00
Taras Szewczenko na Majdanie. Jubileuszowe spotkanie z okazji 203. rocznicy urodzin poety.
Rozmowę z Katarzyną Jakubowską-Krawczyk poprowadzi Evgen Sobol. Pokaz slajdów Szewczenko na Majdanie.

14 marca, godz. 18.00
Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina.
Rozmowę z Robertem Papieskim, edytorem dzienników i listów Iwaszkiewicza, i Piotrem Mitznerem, autorem książek „Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie”, „Na progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza”, poprowadzi Evgen Sobol.

7 kwietnia, godz. 19.30
Polsko-ukraiński slam poetycki
Slam jest konkursem poetyckim, w którym każdy może się zmierzyć z każdym. Decyzję, który wiersz jest lepszy podejmuje publiczność, głosując przy pomocy dwóch kartek w różnych kolorach.
Weź pięć własnych, nienagradzanych i niepublikowanych wierszy i stań w szranki. Zagraj w tym wyjątkowym polsko-ukraińskim meczu poetyckim. Pula nagród wynosi 1000 zł. Prowadzenie: Wojciech Boros. Zapisy na slam od godziny 18.30. Ukraińscy poeci proszeni są o przeczytanie swoich wierszy wraz z polskim przekładem. Nagrodzone i wyróżnione wiersze opublikujemy w dwujęzycznej polsko-ukraińskiej antologii.

20 kwietnia, godz. 18.00
Warszawa Mirona Białoszewskiego
Prowadzenie: Aneta Kamińska

26 kwietnia, godz. 18.00
Wieczór autorski Jacka Dehnela
Prowadzenie: Justyna Sobolewska, („Polityka”). Prezentacja ukraińskich przekładów książek autora.

11 maja, godz. 18.00
Emigracja jako wyzwanie. O twórczości Czesława Miłosza
Z Andrzejem Franaszkiem, autorem książki „Miłosz. Biografia”, rozmawiają Tadeusz Dąbrowski i Evgen Sobol.

13-14 maja
Polsko-ukraińskie warsztaty translatorskie
Żeby wziąć w nich udział, należy nadesłać krótki tekst (do 1 strony maszynopisu) – próbkę własnego przekładu (poezja, proza, dramat, reportaż) z języka ukraińskiego na język polski lub z języka polskiego na język ukraiński, załączając również skan oryginału. Prowadzenie warsztatów: Aneta Kamińska. Ilość miejsc ograniczona.  Warsztaty są bezpłatne, natomiast koszty dojazdu i pobytu uczestnicy pokrywają sami. Przewiduje się wydanie powarsztatowej książki z utworami uczestników.  Teksty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] do końca kwietnia 2017 roku.*

25 maja, godz. 18.00
Wieczór autorski Bohdana Zadury
Prowadzenie: Evgen Sobol.

8 czerwca, godz. 18.00
Sztuka mówienia wprost. Recepcja spuścizny Jewhena Małaniuka w szkicach Józefa Łobodowskiego drukowanych na łamach „Kultury” paryskiej.
Z Żanetą Nalewajk-Turecką rozmawia Kateryna Biłyk.

22 września, godz. 18.00
Joseph Conrad-Korzeniowski a Ukraina
Z Anną Szczepan-Wojnarską rozmawia Evgen Sobol.

5 października, godz. 18.00
Poeci polsko-ukraińskiego pogranicza (Bolesław Leśmian, Jarosław Iwaszkiewicz, Józef Łobodowski)
Z Żanetą Nalewajk-Turecką, autorką książki „Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne”, i Hałyną Dubyk, autorką książki „Sen o Ukrainie. Pogłosy „szkoły ukraińskiej” w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego”, rozmawia Evgen Sobol.

12 października, godz. 18.00
„Półtora miasta” Andrzeja Chciuka
Z Natalką Rymską, tłumaczką utworów Andrzeja Chciuka na język ukraiński rozmawia Evgen Sobol.

26 października, godz. 18.00
Literackie przedstawienie Majdanu i wojny na Donbasie
Rozmowę z Vladimirem Sztokmanem, tłumaczem powieści „Lotnisko” Siergieja Łojki, i Anetą Kamińską, tłumaczką „Wierszy z wojny” Borysa Humeniuka, poprowadzi Evgen Sobol.

16 listopada, godz. 18.00
Polacy piszą o Ukrainie. Spotkanie z autorami reportażyRo
zmowę z autorami reportaży o Ukrainie opublikowanymi w 2017 roku poprowadzi redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej” Andrzej Brzeziecki.

30 listopada, godz. 18.00
Egzystencjalny wymiar emigracji politycznej
Z Bogumiłą Berdychowską, autorką książki „Kultura – Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych – Ukraina w “Kulturze” 1947-2000”, oraz Hałyną Dubyk, redaktorką publikacji “Giedroyc – Małaniuk. Korespondencja z lat 1948-1963” rozmawiać będzie Evgen Sobol.

* Organizator przewiduje w okresie jesiennym drugą turę warsztatów translatorskich połączonych z zajęciami creative – writing. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Naszwybir.pl lub fan-page’u Fundacji „Nasz Wybór”.

LOGO_biale_finansowanieflaga eu*Spotkania odbędzie się w ramach projektu projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”.

 

Share.