Święci i ciało – wernisaż wystawy Danyla Movchana - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Święci i ciało – wernisaż wystawy Danyla Movchana

0
Fundacja Nasz Wybór zaprasza na wernisaż wystawy “Święci i ciało” ukraińskiego artysty Danyla Movchana, który odbędzie się w środę 5 kwietnia o 18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie, ul. Zamenhofa 1.

DANYŁO MOWCZAN (1979)
Absolwent Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych (2006), Wydziału Malarstwa Sakralnego.

Prace artysty prezentowane były na wystawach autorskich(8) i zbiorowych(60) w Ukrainie i poza jej granicami. Znajdują się one w kościołach i zbiorach prywatnych w Ukrainie,Białorusi, Rosji, Francji, we Wlochach, w Polsce, Niemczech, Kanadzie.
Stypendysta programu Gaude Polonia-2012

“Danyło Mowczan jest jednym z najbardziej wyrazistych lwowskich artystów i twórców ikon. Głównym źródłem inspiracji dla jego twórczości jest ukraińska ikona średniowieczna, którą poznał doskonale, pracując jako konserwator. Jednocześnie, nie wchodząc w konflikt z tradycją, Danyło stara się być artystą aktualnym i tworzyć w kontekście sztuki współczesnej dla współczesnego człowieka. Jego ikony, jak również i inne prace, cechuje lakonizm i powrót do najprostszej formy i czystego, dzwięcznego koloru.Danyło Mowczan poszukuje obrazu doskonałego – prostego i zrozumiałego poprzez swoje pierwotne Boskie piękno, bez skrajnych emocji, próżności, odcieni i niepotrzebnych linii. Tylko harmonia.” Roman Zilinko

Święci i ciało
Wystawa prezentuje dzieła odnoszące się do symboliki ikony – obrazu sakralnego, czyniąc z niej język artystycznego wyrazu dla całej twórczości artysty, skupionej na temacie ludzkiej egzystencji w wymiarze duchowym i cielesnym.

* Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”.

Share.