Bezpłatne kursy języka polskiego

0

Fundacja Ocalenie zaprasza na bezpłatne kursy języka polskiego przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2. 

Zajęcia będą odbywać się trzy razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 17.00-18.30 od 13. marca do 25. maja w Domu Ukraińskim przy ul. Zamenhofa 1 w Warszawie.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na adres mailowy: [email protected] 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)krótką informację o kandydacie – jak długo uczy się polskiego, jakie ma oczekiwania związane z kursem i dlaczego chce zdawać egzamin certyfikacyjny,

2)potwierdzenie dyspozycyjności w terminach zajęć,

3)numer telefonu do kontaktów.

Wymagana komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Kursy są organizowane we współpracy z Fundacją „Nasz Wybór”.

Kursy są organizowane w ramach projektów:

„Nauka języka polskiego dla cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

„Wspieranie Integracji i Aktywizacji Cudzoziemców”współfinansowanego z EuropejskiegoFunduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.

 

Share.