„Bezwiz” – czy Ukraińcy szturmują Europę? – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

„Bezwiz” – czy Ukraińcy szturmują Europę?

26 sierpnia 2017
„Bezwiz” – czy Ukraińcy szturmują Europę?

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim

Powyższe pytanie było jednym z głównych tematów okrągłego stołu „Czy Ukraińcy szturmują Europę? Podsumowanie bezwizowego reżimu z UE po pierwszym miesiącu działania”, który 20 lipca 2017 roku odbył się w siedzibie agencji informacyjnej UNIAN.

Podczas spotkania, rzecznik prasowy i asystent szefa Państwowej Służby Granicznej Ołeh Słobodian przedstawił pierwsze podsumowania „bezwizu”, z których wynika, że Ukraińcy dosyć spokojnie przyjęli wprowadzenie bezwizowego reżimu z Unią Europejską. Zgodnie ze statystyką, którą zaprezentował urzędnik, w ciągu ponad miesiąca (od 11 czerwca do 20 lipca 2017 roku) z „bezwizu” skorzystały 120 852 osóby, które posiadały paszporty biometryczne. To prawie 5%  całej liczby Ukraińców, którzy w tym okresie przekroczyli granicę z krajami Unii Europejskiej. Jednak prawie jedna trzecia Ukraińców wyjeżdżała z paszportami biometrycznymi. Oznacza to, że obywatele Ukrainy, którzy przekraczali granicę w pierwszych miesiącach „bezwizu”, posiadali już  długoterminowe wizy Schengen w paszportach biometrycznych, które były wydane do skasowania wiz.

Tak czy inaczej, statystyka pokazuje, że Ukraińcy nie szturmują Europy, chociaż ruch graniczny ożywił się. Z jednej strony, latem wzrasta liczba pracowników sezonowych lub turystów – to przecież sezon urlopowy, z drugiej – pojawiają się nowe możliwości podróżowania samolotem. Podczas  okrągłego stołu Ołeh Słobodian zauważył, że w okresie trwania „bezwizu” ćwierć podróżujących Ukraińców przekraczała granicę ukraińsko – polską, prawie dwa razy mniej – około 13% Ukraińców – przekraczało granicę z Węgrami.

Przed rozpoczęciem „bezwizu” w środkach masowego przekazu pojawiły się liczne informacje o tym, jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą, aby przekroczyć granicę lub jaką kwotę pieniędzy należy okazać, aby być wpuszczonym na obszar Unii Europejskiej. Wielu Ukraińców nie wierzyło w to, że można wjechać bez stosu dokumentów. Inni, odwrotnie -decydowali się już w pierwszym dniu „bezwizu” po prostu z ciekawości przekroczyć granicę.  Na dzień dzisiejszy statystyki odnośnie odmów wjazdu są dosyć pozytywne. Odmowę otrzymało 51 osób, to mniej niż 0,05% Ukraińców, którzy chcieli skorzystać z reżimu bezwizowego. Wśród odnotowanych powodów odmowy wjazdu są: przekroczenie terminu pobytu w krajach UE podczas poprzednich wyjazdów lub niemożność potwierdzenia posiadania środków finansowych wystarczających na pobyt w tym lub innym kraju, potwierdzenia celu wyjazdu, braku rezerwacji hotelowej lub biletów powrotnych w przypadku podróży w celu turystycznym.

Wielu Ukraińców intereseuje, czy „bezwiz” automatycznie zezwala na pracę w krajach Unii Europejskiej. Podczas okrągłego stołu kierownik wydziału prasy i informacji Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Ukrainie Jurgis Vilcinskas odpowiedział, że „bezwiz” nie oznacza swobody podejmowania pracy w Unii, tym nie mniej, poszczególne kraje – członkowie UE mogą wnosić pewne korekty w swych przepisach wewnętrznych, aby zezwolić Ukraińcom pracować w tych krajach. A więc „bezwiz” nie daje automatycznej  możliwości podejmowania legalnej pracy na terytorium UE, ale prawo niektórych państw Unii (na przykład – Polski, Węgier)  przewiduje pewne uproszczenia lub szczególne procedury legalizacji pracy, o których warto dowiedzieć się przed podróżą.

Tetiana RODNIENKOWA