Bitwa Warszawska 1920 roku – sojuszniczy bój o Europę - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Bitwa Warszawska 1920 roku – sojuszniczy bój o Europę

0

Społeczna inicjatywa opieki nad mogiłąmi armii URL w Warszawie zaprasza 14 sierpnia na godz. 18.00 pod Pomnik Bojowników o Wolną Ukrainę zlokalizowany na Cmentarzu prawosławnym na Woli na uroczystości ku czci żołnierzy ukraińskich – sojuszników Rzeczypospolitej.

W historii stosunków polsko-ukraińskich można znaleźć wiele czarnych kart – zbrukanych wzajemnymi krzywdami, zbrodniami, nienawiścią i pogardą, łzami i cierpieniem niewinnych. Ale też część naszych wspólnych dziejów pisana jest krwią przelaną w walkach przeciwko wspólnym wrogom. Nieraz w historii Polacy i Ukraińcy stawali ramię w ramię, by w obliczu śmiertelnego zagrożenia zachować to, co najcenniejsze — wolność.

W rocznicę „Cudu nad Wisłą przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Opieki nad Grobami Żołnierzy URL w Warszawie – Polacy i Ukraińcy złożą wiązanki kwiatów na mogiłach oficerów i żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy ramię w ramię z żołnierzami Wojska Polskiego bronili Europy w 1920 roku.

Symbolem tej wspólnej walki jest generał Marko Bezruczko, dowódca VI Siczowej Dywizji Armii URL, który stał na czele wspólnych sił ukraińskich i polskich broniąc skutecznie Zamościa i zatrzymując marsz Armii Czerwonej, co pozwoliło Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na dokonanie sławetnego manewru okrążającego i rozbicie bolszewików na przedpolach Warszawy. W ocenie ekspertów wojskowych, w tym m.in. francuskiego generała Maxime’a Weygand’a, ukraiński generał był jednym ze współautorów „Cudu nad Wisłą”. Grób generała Marka Bezruczki znajduje się na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej, w tym podczas Bitwy Warszawskiej, kilka tysięcy żołnierzy i oficerów Armii URL oddało w niej życie, w tym generałowie Jewhen Myszkowśkyj, Fedir Kołodij, Ołeksandr Fedeniak-Biłynśkyj, Tryfan Janiw.

Dzisiaj Ukraina, stawiająca opór rosyjskiej agresji i dążąca do integracji z Europą, dostrzega w żołnierzach 1920 roku swoich europejskich bohaterów. Ukraińskie kwatery wojskowe na Cmentarzu Prawosławnym na Woli są z jednej strony symbolem trwającej kilkaset lat walki Ukraińców o prawo do samostanowienia, z drugiej – symbolem godności i wierności raz danemu słowu. Żołnierze i oficerowie Ukraińskiej Republiki Ludowej nie tylko stanęli do walki o wolność Ukrainy, ale również do końca wypełnili swoje zobowiązania wobec Rzeczypospolitej. Pomimo przegranej trwali wiernie u boku swych sojuszników, nie szczędząc krwi w walce o wolną Polskę.

Za tę wierność, za wypełnienie żołnierskiego obowiązku do końca, należy im się nasza pamięć. Nawet gdyby miałaby ona budzić się tylko raz w roku – w rocznicę „Cudu nad Wisłą”. 

W 2017 roku Ukraińcy i Polacy z Warszawy, Lublina, Przemyśla i Krakowa zainicjowali akcję uhonorowania, w przededniu Święta Wojska Polskiego, ukraińskich sojuszników Rzeczypospolitej. Akces i wsparcie dla tej akcji, oprócz organizacji i indywidualnych osób z Polski, zgłosił Światowy Kongres Ukraińców. W ten sposób pamięć o żołnierzach URL, sojusznikach Rzeczypospolitej, będzie przywoływana również w krajach Europy, w Kanadzie i USA.

Apelujemy, by w 2018 roku kwiaty i znicze zjawiły się nie tylko w Warszawie – także w innych miejscach Polski związanych z historią wojskowego polsko-ukraińskiego braterstwa. Niech ten dzień będzie okazją do spotkania i przypomnienia postaci znakomitych dowódców i ich czynów.

W imieniu Społecznej Inicjatywy Opieki nad Grobami Żołnierzy URL

Jerzy Rejt
Piotr Tyma

Share.