Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego

0

We wrześniu br. mija 150. rocznica urodzin Mychajła Hruszewskiego – urodzonego w Chełmie pierwszego głowy niepodległego państwa ukraińskiego w czasach najnowszych, najwybitniejszego historyka ukraińskiego, pisarza, polityka. Jubileusz ten jest wielkim wydarzeniem dla całego narodu ukraińskiego, a szczególny wymiar ma on dla Ukraińców Chełma i regionu, gdyż obchodzona będzie pamięć jednego z najwybitniejszych synów narodu ukraińskiego urodzonych w Chełmie.

W dniach 21-23 września 2016 r. odbędą się w Chełmie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego. Organizatorem uroczystości jest Towarzystwo Ukraińskie, zaś współorganizatorami: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, Urząd Miasta Chełm. Patronat medialny objęły następujące media: Polskie Radio Lublin, Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”, Ukraiński Multimedialny Portal „PROstir”, Telewizja Polska Lublin.

Uroczystości rozpoczną się 21 września 2016 r. o godz. 10 w prawosławnej cerkwi katedralnej św. Jana Teologa (ul. Sienkiewicza 2) Boską Liturgią z okazji święta Chełmskiej ikony Matki Bożej, tradycyjnie obchodzonego przez prawosławną ludność ukraińską Chełma. Po Liturgii celebrowane będzie uroczyste nabożeństwo żałobne (panachyda) za duszę Mychajła Hruszewskiego, poświęcony też zostanie krzyż pamięci Mychajła Hruszewskiego. Odbędzie się również uroczystość złożenia wieńców przy tablicy ku czci Mychajła Hruszewskiego (ul. Sienkiewicza 8).

Kolejnym punktem uroczystości będzie Uroczysty koncert z okazji 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego, który rozpocznie się o godz. 16.00 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (ul. Partyzantów 40). Podczas koncertu wystąpią: chór Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej „Irmos” pod dyrekcją Marianny Jarej; znana ukraińska skrzypaczka Myrosława Kotorowycz (Kijów); solista Mykoła Sikora, akompaniament Ołena Ślusarenko (fortepian), Wasyl Panczenko (akordeon); duet bandurzystów „Ełehija duszi” w składzie Roman Hryńkiw i Łarysa Dediuch; chór Lwowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Chołmszczyna”, kierownik: Lubomyr Korineć. Wykład pt. „Hruszewski jako koryfeusz nauki historycznej” wygłosi prof. Frank Sysyn (University of Alberta, Edmonton, Kanada).

Koncert poprzedzi wernisaż wystawy o Mychajłe Hruszewskim „Gdzie pierwszy raz słońce dotknęło swym promieniem” w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (ul. Partyzantów 40), który rozpocznie się o godz. 15.45.

W ciągu następnych dwóch dni (22-23 września 2016 r.) w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (ul. Partyzantów 40) toczyć się będą obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX i XX wieku”. W konferencji wezmą udział badacze z Ukrainy, Polski, Rosji, Japonii i Kanady. Konferencja odbędzie się w pięciu sesjach: Drogi życiowe Mychajła Hruszewskiego, Chełmszczyzna w epoce Mychajła Hruszewskiego, Spuścizna Mychajła Hruszewskiego, Dziedzictwo kulturowe Chełmszczyzny, Recepcja Mychajła Hruszewskiego. Organizatorzy konferencji: Towarzystwo Ukraińskie, Instytut Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Historyczno-Memorialne Muzeum Mychajła Hruszewskiego w Kijowie, Państwowe Memorialne Muzeum Mychajła Hruszewskiego we Lwowie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

W dniach 22-23 września 2016 r. odbędą się w Chełmie także następujące wydarzenia towarzyszące:

Wernisaż wystawy książek „Mychajło Hruszewski w jego dziełach” (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40) – 22 września 2016 r., godz. 9.00.

Wernisaż wystawy „Mychajło Hruszewski 1866-1934. Życie i twórczość” (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40) – 22 września 2016 r., godz. 9.15.

Premiera nowego filmu dokumentalnego „Mychajło Hruszewski” z udziałem twórców (reżyseria: Wasyl Witer, producent: Hałyna Kryworczuk) – 22 września 2016 r., godz. 18.00 (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40).

Wernisaż wystawy „Chełm w drugiej połowie XIX wieku w fotografii i dokumentach ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej” (Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 56A) – 23 września 2016 r., godz. 9.

Program obchodów dostępny jest na stronie Towarzystwa Ukraińskiego

Zamieszczony tam został również szczegółowy program Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX i XX wieku”.

Dodatkowe informacje: Towarzystwo Ukraińskie – e-mail: [email protected], tel. 795130610..


Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego

Chełm, 21-23 września 2016 r.

PROGRAM

21 września 2016 r. godz. 10.00 Prawosławna cerkiew katedralna pw. św. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 2

Boska Liturgia z okazji święta Chełmskiej ikony Matki Bożej

Uroczyste nabożeństwo żałobne (panachyda) za duszę Mychajła Hruszewskiego

Poświęcenie krzyża pamięci Mychajła Hruszewskiego

Złożenie wieńców przy tablicy ku czci Mychajła Hruszewskiego (ul. Sienkiewicza 8)

21 września 2016 r. godz. 16.00 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40

Uroczysty koncert z okazji 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego

Wystąpią: chór Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej „Irmos” pod dyrekcją Marianny Jarej; skrzypaczka Myrosława Kotorowycz (Kijów); solista Mykoła Sikora, akompaniament Ołena Ślusarenko (fortepian), Wasyl Panczenko (akordeon); duet bandurzystów „Ełehija duszi” w składzie Roman Hryńkiw i Łarysa Dediuc; chór Lwowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Chołmszczyna”, kierownik: Lubomyr Korineć.

Wykład pt. Hruszewski jako koryfeusz nauki historycznej wygłosi prof. Frank Sysyn (University of Alberta, Edmonton, Kanada).

22-23 września 2016 r. godz. 9.30 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX i XX wieku”

W konferencji wezmą udział badacze z Ukrainy, Polski, Rosji, Japonii i Kanady. 

Wydarzenia towarzyszące:

Wernisaż wystawy o Mychajłe Hruszewskim „Gdzie pierwszy raz słońce dotknęło swym promieniem” (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40) – 21 września 2016 r., godz. 15.45.

Wernisaż wystawy książek „Mychajło Hruszewski w jego dziełach” (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40) – 22 września 2016 r., godz. 9.00.

Wernisaż wystawy „Mychajło Hruszewski 1866-1934. Życie i twórczość” (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40) – 22 września 2016 r., godz. 9.15.

Premiera nowego filmu dokumentalnego „Mychajło Hruszewski” z udziałem twórców (reżyseria: Wasyl Witer, producent: Hałyna Kryworczuk) – 22 września 2016 r., godz. 18.00 (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40).

Wernisaż wystawy „Chełm w drugiej połowie XIX wieku w fotografii i dokumentach ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej” (Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 56A) – 23 września 2016 r., godz. 9.

Organizator: Towarzystwo Ukraińskie,

współorganizatorzy: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, Urząd Miasta Chełm.

Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego są organizowane przez Towarzystwo Ukraińskie we współpracy z: Katedralną Parafią Prawosławną pw. św Jana Teologa w Chełmie, Lwowskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym „Chołmszczyna”, Kijowskim Weterańskim Towarzystwem Deportowanych Ukraińców „Chołmszczyna” im. Mychajła Hruszewskiego, Chełmską Biblioteką Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Historyczno-Memorialnym Muzeum Mychajła Hruszewskiego w Kijowie, Państwowym Memorialnym Muzeum Mychajła Hruszewskiego we Lwowie, Instytutem Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Biblioteką Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Patronat medialny: Polskie Radio Lublin, Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”, Ukraiński Multimedialny Portal „PROstir”, Telewizja Polska Lublin.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka, Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu Aleksandra Baczyka, a także firm: „Midex” (Brzeźno), „Agram”, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Share.