Debata. Być bliżej. Współistnienie - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Debata. Być bliżej. Współistnienie

0

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz grupa BLYZKIST zapraszają na debatę z udziałem Marianny Dobkowskiej, Oli Knychalskiej i Marty Romankiv. Spotkanie towarzyszy wystawie „Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko–polski”.

“Podczas debaty wspólnie zainspirujemy się motywem przewodnim wystawy „Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski”, czyli hybrydowością tożsamości kulturowej, a także twórczością działającego blisko sto lat temu ugrupowania ARTES, którego nazwa miała symbolizować ideę integracji wszystkich dziedzin sztuki. Czy jesteśmy w stanie przełożyć tę ideę na integrację międzykulturową we współczesnej Polsce? W ramach dyskusji zastanowimy się nad współistnieniem różnych środowisk artystycznych w dzisiejszej wielokulturowej Warszawie” – piszą o wydarzeniu organizatorzy.

Marianna Dobkowska – kuratorka wystaw, rezydencji i projektów artystycznych. Współtworzy program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Praktykę kuratorską postrzega jako narzędzie budowania relacji i sytuacji twórczych opartych na długoterminowej i często międzynarodowej współpracy, łącząc praktyki wywodzące się z pola sztuk wizualnych, performatywnych, edukacji i aktywizmu. Ukończyła studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia kuratorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Otrzymała stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012 „Młoda Polska”, 2016 stypendium Ministra), jest stypendystką CEC Artslink (Nowy Jork) i Backers Foundation (Tokio).

Ola Knychalska – producentka i kuratorka wydarzeń kulturalnych, skupionych wokół praktyk nastawionych na proces i oddziaływanie społeczne. Zajmuje się zagadnieniami kolektywności, wzmacnianiem dyskursów i praktyk feministyczno – queerowych i antyfaszystowskich, poprzez zaangażowanie w różne oddolne inicjatywy działające w Warszawie (Pomada Queer Festiwal, kolektyw Kem). Zajmuje się także politykami klimatycznymi i środowiskowymi (grupa Zakole) oraz eksperymentalnymi praktykami edukacyjnymi (Kem Szkoła). Pracuje w Krytyce Politycznej przy projektach międzynarodowych i współtworzy Warszawską Świetlice Jasna 10.

Marta Romankiv – artystka interdyscyplinarna, twórczyni instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Ukończyła kierunek ceramiki artystycznej w Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Kontynuowała studia w Polsce – na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a tytuł magistra uzyskała na Akademii Sztuki w Szczecinie. Swoją działalność skupia głównie wokół tematu wykluczenia społecznego, a zwłaszcza tematyki narodowości, obywatelstwa oraz związanych z tym nierówności społecznych, jak i problemów tożsamościowych. Jej projekty najczęściej mają charakter partycypacyjny, i znajdują się na pograniczu stref aktywizmu społecznego, nauki i sztuki. Artystka mieszka i pracuje w Polsce od 2015 roku. Obecnie jest na rezydencji w Dziale Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Share.