Debata: Ukraińscy studenci w Europie

0

Instytutu Spraw Publicznych zaprasza na konferencję „Ukraińscy Studenci w Polsce i w Europie”, która będzie podsumowaniem badań przeprowadzonych w Polsce w ramach międzynarodowego projektu „Migracja studentów ukraińskich do Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier: perspektywa kapitału społecznego”. 

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne “Zielna”, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Data konferencji: 19 czerwca 2018, 11:00

Jakie są doświadczenia, wyzwania oraz perspektywy Unii Europejskiej w obliczu rosnącej liczby studentów ukraińskich, zwłaszcza wśród państw Grupy Wyszehradzkiej?

Liczba studentów w Europie Środkowej spada i jest to jedna z przyczyn, dlaczego uczelnie wyższe intensyfikują swoje starania, aby przyciągać kandydatów spoza granic, w tym w dużej mierze – z Ukrainy. To właśnie odsetek tej grupy studentów stale rośnie, stwarzając nowe możliwości i wyzwania dla państwa ich migracji.

Młodzi i wyedukowani Ukraińcy są istotnym i potrzebnym aktorem dla rynków pracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Jednakże wciąż brakuje konkretnej i jednolitej strategii, aby zachęcić, ale także umożliwić studentom z Ukrainy pozostanie i podjęcie pracy w tym regionie.

Zapraszamy na debatę z udziałem ekspertów, która stanowić będzie także podsumowanie przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych badań w Polsce, obejmujących wywiady z przedstawicielami m.in. uczelni wyższych, administracji państwowej i lokalnej, a także szeroko rozpowszechnionych ankiet skierowanych do studentów ukraińskich.

Analogiczne badanie przeprowadzono w Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Na tej podstawie postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania o motywacje młodych migrantów do studiowania w tym regionie Europy, o ścieżki, które muszą przejść związane z legalizacją pobytu, o plany na przyszłość i pracę zgodną z nabytym wykształceniem, możliwościach korzystania z programów wymiany studenckiej, a także rolę Unii Europejskiej w tym dynamicznie rozwijającym się procesie.

Agenda

10:30 – 11:00 Kawa i rejestracja
11:00 – 11:10 Otwarcie debaty
dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych
11:10 – 12:00 Prezentacja projektu oraz badań przeprowadzonych w Polsce
Yegor Stadny, Dyrektor CEDOS-u
dr Maryla Koss-Goryszewska, Program Polityki Migracyjnej, Instytut Spraw Publicznych
12:00 – 13:15 Debata
Lucia Oboňová , Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, Słowacja
Petro Kocherhan, Przedstawiciel Stowarzyszenia Studentów Ukraińskich w Polsce
prof. zw. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Juliusz Szymczak-Gałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Moderacja: dr Olena Babakova, dziennikarka, koordynatorka projektów, Eastbook, Yevropeyska Pravda, Fundacja WOT

Patronem medialny konferencji jest Radio Kampus

Rejestracja: isp.org.pl
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-polskie

Wydarzenie na facebook

Share.