Dłużej, ale taniej: ułatwienia Małego Ruchu Przygranicznego - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Dłużej, ale taniej: ułatwienia Małego Ruchu Przygranicznego

0

Przyjazd obywateli Ukrainy do Polski w ramach Małego Ruchu Przygranicznego będzie łatwiejszy. W końcu czerwca zmiany w przepisach dotyczących ruchu przyjął polski parlament. 

Należy zaznaczyć, że podczas omawiania projektu ustawy żadna z partii nie wniosła poprawek, a za przyjęciem projektu głosowało 411 z 416 obecnych posłów. Nowe przepisy likwidują, między innymi, obowiązek posiadania ubezpieczenia medycznego przy przekraczaniu granicy. Wydłuża się okres jednorazowego pobytu w strefie przygranicznej od 60 do 90 dni i znosi opłatę 20 euro za wydania drugiego i kolejnych zezwoleń na przekroczenie granicy w ramach MRG. Poszerzona zostaje strefa ruchu o miejscowości Hewin, Orani i Rusyniw w Wołyńskim Obwodzie i Tysowiec w Lwowskim. W celu przyśpieszenia wydawania zezwoleń na przekroczenie granicy w ramach MRG, w miastach, w których nie ma polskich konsulatów będą stworzone prywatne, zewnętrzne punkty przyjmowania wniosków.

– W odniesieniu do obywateli Ukrainy Mały Ruch Graniczny w znaczący sposób ułatwi regularne przekraczanie granicy. Natomiast z polskiej strony działanie tego prawa daje realne ekonomiczne korzyści w regionach przygranicznych – mówił w parlamencie poseł Miron Sycz, który prezentował projekt ustawy.

Polska wydała do tej pory obywatelom Ukrainy 300 tysięcy zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach MRG. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2104 roku liczba przekroczeń granicy przez Ukraińców w ramach tej umowy wzrosła o 20%, w porównaniu z rokiem poprzednim. Wiadomo także, że w 2013 roku Ukraińcy, którzy odwiedzili Polskę w ramach MRG zostawili tu 2,3 mld zł. Wstępne kalkulacje wykazują, że w 2014 roku kwota wzrosła prawie o 0,5 mld zł. Oznacza to, że Ukraińscy goście na zakupy towarów i usług wydają średnio 600 – 700 zł.

Przypomnijmy, że umowa u Małym Ruchu Granicznym między Ukrainą a Polską weszła w życie 1 lipca 2009 roku. Dokument wprowadził uproszczony system przekraczania ukraińsko – polskiej granicy mieszkańcom strefy przygranicznej, jednak na wniosek Komisji Europejskiej wyznaczono jedynie 30 kilometrową strefę jej działania. O rozszerzenie strefy w końcu czerwca, podczas wizyty w Rzeszowie, apelował polski minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Minister poinformował, że między Polską, Ukrainą a Komisją Europejską są prowadzone są rozmowy odnośnie tej kwestii. Zdaniem Schetyny poszerzenie strefy byłoby symbolicznym gestem wobec Ukrainy.

Szef polskiej dyplomacji opowiedział się za rozszerzeniem strefy małego ruchu do 100 kilometrów po obu stronach granicy. Warto zaznaczyć, że pięć lat temu Polska podpisała umowę o MRG z Białorusią, jednak do tej pory Mińsk nie ratyfikował tego dokumentu. Latem tego roku przedstawiciele białoruskiej społeczności z Polsce zainicjowali po obu stronach granicy akcję agitacyjną na rzecz podjęcia decyzji w tej sprawie.

Od 2012 roku Mały Ruchu Graniczny działa między Polską a obwodem Kaliningradzkim. O popularności przyjazdów „na zakupy” do Polski świadczy najlepiej to, że kaliningradzki zespół „Parowoz” nagrał popularną w Internecie piosenkę „Zdrastwuj Lidla”, zdrastwuj „Biedronka”. Jedna  z sieci supermarketów kilka tygodni temu otworzyła sklep bezpośrednio na polsko-rosyjskim przejściu w Bezledach.

Grzegorz SPODAREK

Share.