Drużyna, powołana by zmienić Ukrainę - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Drużyna, powołana by zmienić Ukrainę

0

W zespole Leszka Balcerowicza, który ma doradzać w przeprowadzaniu zmian w Ukrainie, jest polski polityk ukraińskiego pochodzenia Mirosław Czech, dla którego problemy Ukraińców nie są czymś nowym.

Mirosław Czech to znany polski polityk, dziennikarz, publicysta, dwukrotny poseł na Sejm RP, jeden z pierwszych przedstawiciel ukraińskiej mniejszości w polskim parlamencie oraz działacz Związku Ukraińców w Polsce. Niedawno został jednym z członków grupy strategicznych doradców, na czele której stanął przedstawiciel Prezydenta w Gabinecie Ministrów Leszek Balcerowicz.

– Ukraina i jej problemy już od wielu lat pozostają w polu działalności Mirosława Czecha, a w ostatnich dwóch latach – szczególnie aktywnie – mówi pierwszy przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Jerzy Rejt.

Zdaniem byłego przewodniczącego ZUwP, Mirosław Czech będzie musiał zajmować się całym spektrum spraw związanych nie tylko z gospodarką, ponieważ paralelnie powinien odbyć się proces zmian w wielu innych sferach instytucjonalnego życia Ukrainy. To, na przykład, reforma systemu sądownictwa Ukrainy oraz  problem korupcji.

Jerzy Rejt zwraca uwagę także na problem obciążenia milionów Ukraińców kosztami zmian ekonomicznych.

– Należy zachować równowagę, ponieważ drastyczne decyzje w ekonomice i ich społeczne koszty to krok w stronę zachwiania spokoju i wybuchu protestów społecznych. A sytuacja i tak jest już na granicy. Dodatkowo, ludzie nie wierzą już w to, że reformy mogą się zakończyć sukcesem – mówi Jerzy Rejt. – Dlatego tacy ludzie jak Mirosław Czech, który dobrze zna ukraińskie realia, mogą być dobrymi ekspertami i mogą stymulować w ukraińskich realiach kierunki i intensywność działań drużyny Leszka Balcerowicza. A dziś Ukrainie i milionom Ukraińców potrzebny jest sukces.

Mirosław Czech był, dla przykładu, jednym z głównych inicjatorów reformy administracyjnej w Polsce, którą w Ukrainie często podaje się za wzór. Takie reformy są już obecnie opracowane i zatwierdzone przez Prezydenta, premiera i rząd.

Wszystkie zaplanowane w Ukrainie zmiany są wymagane na drodze do zbliżenia z Unią Europejską. Jest ich bardzo dużo. Drużyna Leszka Balcerowicza ma zadbać o to, aby reformowanie różnych sfer życia ukraińskiego państwa miało charakter systemowy.

Paweł ŁOZA

Share.