Od 2024 roku Unia Europejska zmieni zasady ruchu bezwizowego. Ukraińcy będą musieli wyrabiać dodatkowe płatne zezwolenie na wjazd - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Od 2024 roku Unia Europejska zmieni zasady ruchu bezwizowego. Ukraińcy będą musieli wyrabiać dodatkowe płatne zezwolenie na wjazd

0

Materiał ten jest dostępny również w języku polskim/
Цей текст також можна прочитати польською мовою

Od 2024 roku Unia Europejska zmienia zasady wjazdu na terytorium państw członkowskich. Nowe zasady – czyli płatne zezwolenie ETIAS – będą miały zastosowanie do krajów, które kwalifikują się do ruchu bezwizowego do Unii. Opowiadamy o  procedurze występowania o zezwolenie na wjazd i jego kosztach

ETIAS – Europejski System Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż (European Travel Information and Authorisation System) – to nowy system dodatkowych zezwoleń na wjazd przeznaczony dla obywateli tych krajów, które posiadają prawo do ruchu bezwizowego z UE. System zezwoleń zacznie działać w 2024 roku i zostanie rozszerzony na obywateli ponad 60 krajów, w tym Ukrainy. Wprowadzenie systemu ETIAS powinno pomóc Unii Europejskiej w kontroli przyjezdnych z krajów zwolnionych z obowiązku wizowego.

ETIAS jest dodatkowym zezwoleniem na wjazd dla osób korzystających z ruchu bezwizowego z UE i w żadnym przypadku nie zastępuje wizy (jeśli jest ona wymagana). Zezwolenie ETIAS wydawane jest raz na trzy lata lub do upływu terminu ważności paszportu zagranicznego, jeżeli wygasa on wcześniej. Usługa rejestracji ETIAS kosztuje 7 euro.

Kto powinien starać się o zezwolenie ETIAS?

Zezwolenia ETIAS wydawane są obywatelom krajów, które posiadają ruch bezwizowy z Unią Europejską. W przypadku obywateli Ukrainy ETIAS jest wymagany tylko w przypadku podróżnych posiadających międzynarodowy paszport biometryczny. W przypadku osób posiadających zwykły paszport międzynarodowy, aby wjechać do dowolnego państwa członkowskiego UE, wymagana jest wiza.

Zezwolenia ETIAS nie wymagają także obywatele Ukrainy, którzy wjeżdżają do Unii Europejskiej na podstawie długoterminowej wizy krajowej lub którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały w jednym z krajów UE.

Należy pamiętać, że ETIAS nie oznacza absolutnego prawa do wjazdu na teren UE. Na granicy nowe zezwolenie będzie sprawdzane na tym samym poziomie, co inne dokumenty wymagane do przekroczenia granicy. Jeżeli którykolwiek z tych dokumentów nie spełnia wymagań, dana osoba może nie zostać przepuszczona przez granicę.

Jak wyrobić ETIAS?

Wniosek o wydanie ETIAS można wypełnić na oficjalnej stronie lub przez specjalną mobilną aplikację. Czas na wydanie zezwolenia może wahać się od kilku minut do kilku dni. Zwykle rejestracja następuje w ciągu 4 dni od momentu złożenia wniosku. W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów proces ten może potrwać do 14 dni, a w przypadku osobistej rozmowy – do 30 dni.

Wypełniając wniosek ETIAS, należ podać następujące informacje:

  • dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu komórkowego);
  • imiona rodziców;
  • numer paszportu zagranicznego – należy pamiętać, że zezwolenie ETIAS jest powiązane z paszportem, zatem dane w obu dokumentach muszą się zgadzać;
  • poziom wykształcenia i aktualne zatrudnienie;
  • kraj przeznaczenia i adres zamieszkania;
  • informacja o karalności, wyjazdach na tereny konfliktów zbrojnych lub wojen, ekstradycji;

Wniosek ETIAS składa się osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Po wydaniu zezwolenia na wskazany adres e-mail zostanie wysłane pismo ze specjalnym numerem.  Należy go zapisać, ponieważ to właśnie ten numer trzeba okazać na granicy podczas kontroli dokumentu.

Koszt wydania ETIAS?

Koszt wydania ETIAS wynosi 7 euro. Z opłaty zwolnione są osoby do lat 18 i powyżej 70. Płatność wnosi się jednorazowo – podczas rejestracji.

Termin ważności ETIAS?

ETIAS jest ważny przez trzy lata lub do daty ważności paszportu zagranicznego, na który został wydany, jeśli paszport utraci ważność wcześniej.

Należy pamiętać, że ETIAS jest wydawany dla konkretnego paszportu zagranicznego i w przypadku zmiany dokumentu ETIAS konieczne jest jego ponowne wydanie, nawet jeśli od wydania poprzedniego zezwolenia nie upłynęły 3 lata.

Uwaga na oszustów!

Na oficjalnej stronie EU znalazło się ostrzeżenie, przed możliwością wystąpienia oszustw związanych z rejestracją ETIAS.

Pewne osoby lub organizacje mogą występować jako pośrednicy w zakresie rejestracji w ETIAS i:

  • próbować pobrać dodatkowe opłaty za rejestrację;
  • niezgodnie z prawem gromadzić i wykorzystywać dane osobowe przekazane przez wnioskodawcę;
  • nie złożyć wniosku w wyznaczonym terminie.

Osoby, które zetkną się z oszustwem, będą mogły zgłosić sprawę na oficjalnej stronie  ETIAS.  

А.W.

Żródłó: travel-europe.europa.eu

Share.