Fundacja „Nasz Wybór” w 2016 roku - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Fundacja „Nasz Wybór” w 2016 roku

0

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim

To już kolejny rok, gdy Fundacja „Nasz Wybór” sukcesywnie realizuje projekty, które mają na celu wzmocnienie polsko – ukraińskiego dialogu, głębsze zaznajomienie Polaków z Ukrainą i pomoc Ukraińcom w procesie integracji w Polsce.

„Nasz Wybór” powstał w odległym czasowo 2004 roku jako inicjatywa przyjaciół, ukraińskich i polskich działaczy, którzy nie chcieli pozostawać obojętnymi na wydarzenia czasów Pomarańczowej Rewolucji. Nazwą swej inicjatywy chcieli zademonstrować, że mają własną opinię na temat wydarzeń w Ukrainie i, nawet mieszkając poza jej granicami, chcą wspierać aktywnie jej rozwój w europejskim kierunku. Fundację oficjalnie zarejestrowano w 2009 roku. Od tego czasu jej działalność rozwija się w trzech zasadniczych kierunkach: informowanie i współpraca, oświata oraz kultura. Fundacja z chęcią wspiera nowe inicjatywy i nie pozostaje obojętna na ukraińskie problemy. I tak -„Nasz Wybór” podjął aktywne działania podczas Rewolucji Godności, informując Polaków i ukraińskich migrantów o prawdziwym przebiegu wydarzeń na Majdanie, a także pomagał i nadal pomaga materialnie, organizując zbiórki środków na zakup leków dla ukraińskich wojskowych. Fundacja jest otwarta na współpracę i zaprasza na swoje wydarzenia.

Ukraiński Dom w Warszawie

ud w warszawieUkraiński Dom w Warszawie – największe ukraińskie centrum kulturalne w stolicy Polski, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, skierowane na promocję Ukrainy w Polsce i pomoc ukraińskim migrantom. Ukraiński Dom jest ośrodkiem stworzonym przede wszystkim dla Ukraińców, ale jest otwarty dla ludzi wszystkich narodowości.

W 2016 roku w Ukraińskim Domu odbyło się:

  • 35 spotkań informacyjnych, między innymi, na temat pracy, oświaty, legalizacji, Karty Polaka;
  • 6 wieczorów literackich;
  • 20 paneli dyskusyjnych, spotkań z historykami i politykami;
  • 3 konferencje;
  • 9 wystaw;
  • 36 warsztatów i szkoleń;
  • zajęcia taneczne;
  • próby zespołów muzycznych.

Projekty fundacji w 2016 roku

Informowanie i współpraca

Z pewnością, największe zainteresowanie ukraińskich migrantów w Polsce wywołał Punkt Konsultacyjny dla Migrantów (CPC), który działa w Ukraińskim Domu w Warszawie od początku 2016 roku. Nie dziwi to, ponieważ coraz więcej i więcej Ukraińców przyjeżdża do Polski w celu podjęcia pracy lub nauki, na jakiś czas lub by osiedlić się na stałe. Główne problemy, z którymi się stykają nowoprzybyli, a nawet doświadczeni migranci, są związane z procesem legalizacji. Konsultantki pomagają klientom punktu w wyjaśnianiu przepisów polskiego prawa, poszukiwaniu pracy i mieszkania, wypełnianiu dokumentów, udzielają także konsultacji odnośnie kursów języka polskiego oraz innych możliwości rozwoju w Warszawie. Dzięki działalności punktu, setki naszych rodaków mogły bronić swych praw przed pracodawcami i uniknąć poniewierki bez pracy i mieszkania. Liczba indywidualnych klientów, którzy w 2016 roku zwrócili się do nas o pomoc to 835 osoby, a liczba udzielonych konsultacji – 1680. Większość klientów punktu to Ukraińcy, ale o udzielenie konsultacji zwracali się także obywatele innych państw z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Punkt Konsultacyjny dla Migrantów działa w ramach projektu „CPC 2.0”, finansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Już kolejny rok Fundacja „Nasz Wybór” realizuje projekt „Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV”, w ramach którego wydawana jest gazeta „Nasz Wybór” oraz działa portal naszwybir.pl. Stworzono je, aby informować obywateli Ukrainy, którzy przebywają już w Polsce lub zamierzają tu przyjechać, o wszystkich ważnych kwestiach związanych z legalizacją i integracją. Na portalu już kolejny rok z rzędu można znaleźć informacje o wszystkich aspektach życia w Polsce, a także informacje dotyczące, między innymi: współpracy polsko – ukraińskiej, oświaty, kultury, polityki. Papierowa wersja gazety wychodzi w nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy i jest rozsyłana do ponad 70 miejsc w Polsce. Portal w 2016 roku miał ponad półtora miliona odwiedzin (1 547 318) i 307 426 unikalnych użytkowników. Ciekawe, że 57,53% z nich pochodziła z Ukrainy. Największą popularnością wśród odwiedzających cieszyły się artykuły na temat legalizacji pobytu i pracy, a także materiały informacyjne dotyczące wydarzeń w Polsce. Portal działa w dwóch wersjach językowych – ukraińskiej i polskiej, co czyni go atrakcyjnym także dla polskojęzycznych użytkowników.

W ramach projektu realizowane są także spotkania ze znanymi osobami: działaczami, ludźmi kultury, pisarzami.

Fundacja była współorganizatorem kampanii informacyjnej „Nie płacę za pracę”, której celem było zwrócenie uwagi na problem płatnych wakatów oraz informowanie migrantów z Ukrainy w kwestiach dotyczących  praw oraz obowiązków  pracowniczych w Polsce. W ramach realizacji projektu odbywały się spotkania informacyjne. Jej rezultatem był między innymi szereg publikacji w polskich i ukraińskich mediach.

Konsulat odpowiada – inicjatywa, realizowana przez Fundację we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady Ukrainy w RP. W jej ramach zorganizowano kilka otwartych spotkań, podczas których przedstawiciele konsulatu odpowiadali na pytania zainteresowanych.

„Poradnik dla obywateli Ukrainy w Polsce” – wydawniczy powód do dumy fundacji, ponieważ w tej opublikowanej po ukraińsku książeczce, rozdawanej bezpłatnie dla każdej osoby odwiedzającej Ukraiński Dom oraz w innych punktach kolportażu, znajdują się wszystkie tajniki bezproblemowego funkcjonowania w Polsce. Poszczególne rozdziały książki pisali doświadczeni specjaliści: prawnicy, pracownicy konsulatu oraz państwowych i pozarządowych instytucji, którzy na co dzień pracują z migrantami. W poradniku znajduje się lista przydatnych adresów oraz kontaktów telefonicznych, nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach Polski – największych skupiskach ukraińskich migrantów. Nakład poradnika to 30 000 egzemplarzy.

 dovidnyk

Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw, w 2016 roku Fundacja pomagała w wydawaniu „Niezbędnika aktywnych mieszkańców” Warszawy i przeprowadziła cykl spotkań informacyjnych poświęconych temu, jak aktywnie działać w Warszawie, i jak zmieniać i udoskonalać swoją dzielnicę przy pomocy miejskich grantów. W listopadzie i grudniu zorganizowano spotkania z miejscowymi aktywistami oraz mieszkańcami zwyczajnie nieobojętnymi na lokalne sprawy. Organizatorzy mówili, co można robić i do kogo się zwracać, jeśli ktoś ma pomysł na poprawę funkcjonowania w swej okolicy; jak znaleźć aktywnych mieszkańców, którzy dołączyliby do inicjatywy; jak można wpłynąć na decyzje władz miasta dotyczące miejsca zamieszkania danej osoby; jak otrzymać „małe granty” od miasta Warszawa na realizację pomysłów. W celu włączenia jak największej liczby aktywnych Ukraińców, spotkania odbywały się w różnych dzielnicach Warszawy, w miejscach lokalnej aktywności, w których można liczyć na bezpłatne wsparcie realizacji ciekawych inicjatyw każdego mieszkańca dzielnicy i promocję jego pomysłu.

Pod koniec roku w Ukraińskim Domu w Warszawie odbyło się II Forum Ukraińskich Organizacji i Inicjatyw „Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”,  które stworzyło wyjątkową możliwość opracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy między organizacjami oraz inicjatywami, które pracują na rzecz Ukraińców w Polsce lub realizują polsko – ukraińskie projekty w różnych sferach. W forum wzięło udział prawie 70 uczestników, którzy reprezentowali 44 organizacje, między innymi, przedstawiciele ukraińskiej mniejszości w Polsce. To już drugie tego typu forum – pierwsze odbyło się w 2014 roku.

W grudniu 2016 roku Fundacja koordynowała program stażu członków organizacji pozarządowych z Białorusi, w ramach którego dwóch przedstawicieli białoruskiej organizacji obrony praw człowieka „Human Constanta”, zajmującej się problemami migrantów i uchodźców, mogli zapoznać się z pracą warszawskich organizacji zajmujących się migrantami oraz problematyką praw człowieka. Zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami organizacji i niezależnymi ekspertami, którzy dzielili się z białoruskimi kolegami polskim doświadczeniem i własną wiedzą oraz kompetencjami.

Edukacja

W dniach 9-16 listopada „Nasz Wybór” był współorganizatorem, trwającego trzy tygodnie, programu wymiany młodzieży „Od szkolnej mediacji do zgody obywatelskiej”, w którym wzięła udział 24 osobowa grupa polskich i ukraińskich gimnazjalistów. Polską grupę stanowili uczniowie z Gdańska, a ukraińską – przedstawiciele różnych miast Ukrainy. Główną częścią projektu były warsztaty, które miały na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji szkolnych mediatorów do rozwiązywania konfliktów między rówieśnikami. Z uczniami pracowały  doświadczone ekspertki Polskiego Centrum Mediacji, a rezultatem warsztatów było wydanie broszury „Mediacja w szkole. Poradnik”, którą otrzymali wszyscy uczestnicy, a także zainteresowane szkoły, między innymi, w Czerkasach i Gdańsku.

Dziecięcy Klub „Rukawyczka” – weekendowy klub, w którym dzieci w wieku przedszkolnym mogą wesoło i korzystnie spędzić czas, bawiąc się i ucząc po ukraińsku. W 2016 roku w dziecięcym pokoju Ukraińskiego Domu było bardzo gwarno, ponieważ liczba dzieci w „Rukawyczce” stale wzrasta.

 rukavycia

Fundacja „Nasz Wybór” była także inicjatorem uruchomienia Ukraińskiej Sobotniej Szkoły dla dzieci obywateli Ukrainy, która działa od września i oferuje ukraińskim dzieciom Warszawy zajęcia z języka ojczystego.

W 2016 roku w Ukraińskim Domu można było absolutnie bezpłatnie uczyć się języka polskiego na kursach językowych. Wykładowcy, dla których polski jest językiem ojczystym, oferowali zajęcia w różnych grupach zaawansowania dostosowując czas zajęć do potrzeb grupy. Zajęcia odbywały się w dni powszednie godzinach wieczornych oraz w ciągu dnia podczas weekendów.

Fundacja „Nasz Wybór” jest partnerem projektu edukacyjnego „Polacy, Ukraińcy, Żydzi – historia i współczesność”, realizowanego wspólnie z POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich. Zaplanowano w nim cykl wykładów na temat polsko – ukraińsko – żydowskiej historii oraz wzajemnych relacji.

Kultura

W Ukraińskim Domu zbiera się Klub Ukraińskich Kobiet (KUK). W ramach klubu odbywają się między innymi warsztaty, spotkania informacyjne i szkolenia. Klub jest otwarty dla wszystkich kobiet, niezależnie od wieku. Spotkania odbywają się w niedzielę.

Galeria Ukraińskiego Domu – w 2016 roku zrealizowała 9 wystaw ukraińskich i polskich artystów, a także szereg wydarzeń towarzyszących, wśród nich – oprowadzanie kuratorskie, spotkania, dyskusje, warsztaty, odczyty.

Klub Filmowy Ukraińskiego Domu – to nowa inicjatywa, którą zainaugurowano w listopadzie. Do tej pory w jej ramach odbyło się kilka pokazów filmów połączonych z prelekcjami o historii danego filmu oraz dyskusjami, a także jedno spotkanie z reżyserką filmu.

Co tydzień w Ukraińskim Domu odbywają się zajęcia jogi dla migrantów, które mają pomóc migrantom odprężyć się oraz odpocząć, a także polepszyć ogólny stan zdrowia przy pomocy prostych ćwiczeń.

Ukraiński Dom w Warszawie ponownie przyłączył się do inicjatywy „Noc muzeów”. Podczas  wieczoru odwiedzający mogli wziąć udział w programie przygotowanym przez członków Fundacji: nauczyć się czegoś na ciekawych warsztatach, dowiedzieć się o różnorodnych ciekawostkach dotyczących ukraińskiej kultury, a najmłodsi goście – wziąć udział w wesołych zabawach.

Fundacja była producentem filmu dokumentalnego „Mieszkam tu, bo kocham”, w którym przedstawiono trzy historie migrantów z różnych krajów, którzy przyjechali do Polski: ich potencjał, sukcesy oraz trudności, z którymi się spotkali. Film mówi także o tym, co ci ludzie dają Polsce.  Celem filmu była promowanie wśród Polaków pozytywnego obrazu migranta. „Mieszkam tu, bo kocham” można obejrzeć na stronie:

W 2016 roku w Ukraińskim Domu odbyły się dwa kiermasze: Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, podczas których odbyła się zbiórka środków na leki dla ukraińskich wojskowych.

Przedstawiciele Fundacji włączali się do przedsięwzięć, organizowanych przez ukraińską mniejszości w Polsce, między innymi – akcji sprzątania ukraińskich cmentarzy w Warszawie i innych miastach.

Fundacja  „Nasz Wybór” kontynuuje działalność i zaprasza do współpracy.

Julia LASZCZUK

Share.