Jak aktywizować ukraińską młodzież, która uczy się w Polsce? - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Jak aktywizować ukraińską młodzież, która uczy się w Polsce?

0

Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy i organizatorzy konferencji „Jak Ukraińcy w Polsce oraz Polacy mogą wpłynąć na rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie po Majdanie?”.

Jej organizatorami byli przedstawiciele Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie – prof. Wojciech Bieńkowski oraz Fryderyk Sznajder. Uczestnicy dyskusji panelowych: Krzysztof Stanowski (działacz społeczny, w latach 2010-2012 – zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2012 – prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej); Julia Gogol – aktywistka społeczna i dziennikarka „Naszego Wyboru”, a także studenci trzeciego roku wydziału stosunków międzynarodowych – Kataryna Kuczmika i Julia Sztuderenko.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie profesora Bieńkowskiego o okresie transformacji w Polsce w ostatnich dwudziestu latach, w sferze gospodarki i zmian społecznych. W swym wystąpieniu Krzysztof Stanowski zwrócił uwagę na potencjał młodych ludzi, którzy są w stanie przeprowadzić zmiany i reformować społeczeństwa, czyniąc je lepszymi i bardziej efektywnymi. Zwrócił się do historii, prezentując przykład królowej Jadwigi, którą koronowano gdy miała 10 lat, a średni wiek posłów jej Sejmu wynosił 19-23 lata. To wystąpienie spotkało się z żywą reakcją audytorium, ujawniając autentyczne zainteresowanie.

Kolejny gość spotkania – Julia Gogol (absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych „Collegium Civitas” w Warszawie – opowiedziała o możliwościach i inicjatywach, w których może brać udział młodzież, która uczy się w Warszawie. Młodzi ludzie mogą, na przykład, spróbować publikować swe teksty w czasopismach „Krytyka Polityczna” i „Stosunki Międzynarodowe”.

Na zakończenie odbyły się wystąpienia studentów, którzy dzielili się osobistym doświadczeniem i pomysłami odnośnie społecznej działalności na rzecz  Ukrainy. Po zakończeniu konferencji uczestnicy mogli porozmawiać z zaproszonymi gośćmi – podzielić się doświadczeniami, otrzymać odpowiedź na dodatkowe pytania.

Kwestia aktywności ukraińskiej młodzieży, która uczy się w Polsce, nadal pozostaje otwarta. Fundacja „Nasz Wybór” zachęca do podejmowania inicjatyw przez studentów i deklaruje gotowość do współpracy. Jeśli macie ciekawe pomysły i chcecie je wcielać w życie, piszcie na adres: [email protected].pl

Iryna POLETS

Share.