Klub Ukraińskich Kobiet zaprasza do nowego projektu rozwoju zawodowego Career Couching - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Klub Ukraińskich Kobiet zaprasza do nowego projektu rozwoju zawodowego Career Couching

0

Czujesz się zagubiona/y na rynku pracy? Nie możesz znaleźć swojego miejsca zawodowego? To co robisz nie przynosi Ci satysfakcji? Nie potrafisz być konsekwentny w działaniach? Chcesz coś zmienić ale boisz się podjąć wyzwania?

Jeśli odpowiedziałaś/eś choć na jedno pytanie TAK to znaczy, że znajdujesz się w odpowiednim miejscu i czasie aby rozpocząć swój proces coachingowy.

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju podczas cyklu indywidualnych spotkań coacha i klienta. Coach poprzez: aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy w wyznaczaniu celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

Jakie cele możesz osiągnąć?

Proces coachingowy pomoże Ci między innymi:

  • Sformułować swoją ścieżkę kariery zawodowej,
  • Poprawić relacje międzyludzkie w środowisku zawodowym, osobistym.
  • Odkrywać nowe cele życiowe.
  • Realizować pasje, hobby.
  • Odkrywać własne marzenia, cele zawodowe.
  • Znaleźć równowagę między życiem osobistym i zawodowym.

Proces coachingowy to 5-10 spotkań, każda sesja trwa 60 min. całość procesu może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Do projektu w pierwszej kolejności zapraszamy:

  • młode mamy, które zamierzają powrócić na rynek pracy
  • osoby, które chcą zmienić miejsce pracy, ale nie potrafią zidentyfikować obszarów, w których mogą się realizować
  • osoby wyrażające chęć i otwartość doświadczania procesu coachingowego, które gotowe są na zmiany w swoim życiu

Na zgłoszenia mailowe czekamy do 08 lutego 2018r., e-mail: [email protected]

W zgłoszeniu prześlij kilka słów o sobie oraz odpowiedź na pytanie:
Jaka jest twoja motywacja do wzięcia udziału w procesie coachingu zawodowego?
Masz pytania? Pisz a chęcią rozwieję Twoje wątpliwości.

Język roboczy sesji: polski / możesz wspierać się w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Rozpoczęcie projektu od 15 lutego 2018r., uczestnictwo jest bezpłatne.
W I pilotażowej edycji zrekrutujemy 7 osób (plus 5 osób na liście rezerwowej).
Miejsce: Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, Warszawa

Projekt prowadzi:

Iwona Cichowicz – doradczyni zawodowa, coach w procesie międzynarodowej akredytacji ICF, trenerka umiejętności miękkich. W ramach wieloletniej współpracy z organizacjami pozarządowymi koordynowała i realizowała projekty z zakresu edukacji oraz aktywizacji zawodowej. Prowadzi sesje indywidualne i warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji zawodowych, budowaniu mapy kompetencji i wyznaczania celów, inspiruje do rozwijania i poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla realizacji siebie. Przeprowadziła ponad 2000 godzin indywidualnych sesji i warsztatów aktywizacyjno-społecznych dotyczących rozwoju zawodowego, rynku pracy w Polsce skierowanych przede wszystkim do cudzoziemców jak również do Polaków. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe oparte na trzech sektorach rynku, m.in. doświadczenie w administracji i biznesie, gdzie realizowała projekty, tworzyła plany finansowe, zarządzała ludźmi, utrzymywała kontakty biznesowe z klientami zagranicznymi, tworzyła również bilanse kompetencji dla pracowników korporacyjnych. Posiada wykształcenie wyższe biznesowe i społeczne (zarządzanie finansami, zarządzanie organizacjami, gospodarka społeczna, doradztwo zawodowe, pedagogika, wykształcenie trenerskie, coaching). Zainspirowana mozaiką wielokulturową oraz migracjami aktywnie działająca na rzecz środowisk migranckich i  defaworyzowanych. Hobbistycznie fotograf dnia codziennego, zakochana w Kaukazie i Himalajach, zainspirowana ruchem improwizacyjnym i buddyzmem tybetańskim. Ceni sobie aktywny styl życia, w życiu codziennym czerpie z różnorodności kultur i nie wyobraża sobie dnia bez literatury podróżniczej i reportażu.

Share.