Kobiety pomagają kobietom – Klub Ukraińskich Kobiet obchodzi 3 rocznicę działalności – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Kobiety pomagają kobietom – Klub Ukraińskich Kobiet obchodzi 3 rocznicę działalności

5 lipca 2017
Kobiety pomagają kobietom – Klub Ukraińskich Kobiet obchodzi 3 rocznicę działalności

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim

Klub Ukraińskich Kobiet stał się nierozłączną częścią Ukraińskiego Domu w Warszawie. W niedzielę do Klubu przychodzą kobiety, aby wspólnie spędzić czas i nauczyć czegoś nowego. Są to zarówno spotkania, jak i różnorodne warsztaty, wycieczki, a także wielogodzinne szkolenia i kursy zawodowe. 

W początkowym okresie działalności Klub miał wsparcie finansowe, ale już od ponad półtora roku funkcjonuje jedynie dzięki wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy poświęcają czas, aby podzielić się z innymi swymi umiejętnościami. Na przykład, jeśli ktoś umie szydełkować, lubi w taki sposób spędzać wolny czas, przychodzi do Klubu i jest gotów bezpłatnie uczyć inne kobiety, to innym razem  może sam nauczyć się od kogoś techniki decoupage. Zasada „kobiety pomagają kobietom” jest szczególnie cenna w środowisku migrantów, ponieważ kobiety za granicą często pozostają bez wsparcia rodziny, bliskich i znajomych, dlatego taka forma integracji i wzajemnej pomocy jest najbardziej zasadna. I tak oto, w Klubie odbywały się zajęcia z tańca, szydełkowania, decoupage, pisankarstwa, „petrykowskiego” malarstwa oraz innych rodzajów rękodzieła.

Podczas ostatnich trzech lat kobiety w Klubie miały możliwość nie tylko zdobywania nowych umiejętności, ale także twórczej samorealizacji: śpiewania w żeńskim chórze, organizowania wieczorów literackich, wycieczek i różnorodnych akcji charytatywnych. Uczestniczki Klubu Ukraińskich Kobiet wzięły udział w kilku jarmarkach organizowanych w Ukraińskim Domu oraz włączały się do kilku miejskich akcji, na przykład Nocy Muzeów w Warszawie.

W tym roku Klub stał się platformą nie tylko integracji i promowania ukraińskiej kultury w Polsce, ale także ośrodkiem zawodowego i osobistego doskonalenia uczestniczek. Dzięki współpracy profesjonalistów z różnych dziedzin, w Klubie organizowano szkolenia na między innymi takie tematy: jak stawiać przed sobą cele i jak je osiągać; jak odnaleźć i podtrzymywać motywację, co stanowi kontynuację organizowanej w ramach Klubu Akademii Kobiet Menagerów. W planach działalności są nowe szkolenia dla kobiet z pisania CV oraz listów motywacyjnych, poruszania się po profesjonalnych sieciach społecznościowych (na przykład, LinkedIn), budowania ścieżki kariery i metod poszukiwania wymarzonej pracy, tworzenia własnego biznesu.

Klub Ukraińskich Kobiet zaprasza wszystkich chętnych do przyłączenia się do Programu Rozwoju Zawodowego, składającego się ze szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz różnorodnych wydarzeń networkingowych.  Program obejmuje kobiety, które chcą zdobywać i rozwijać kompetencje zawodowe, wzmacniać swą pozycję na rynku pracy, rozpocząć i z sukcesem prowadzić własny biznes lub realizować ciekawe pomysły, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Program działa na zasadach wzajemnej pomocy i wsparcia. Jeśli jesteście trenerem, couchem, prowadzicie własny biznes i chcecie podzielić się doświadczeniem, zaoferować szkolenie dla uczestniczek Klubu, warsztaty lub zorganizować ciekawe wydarzenie – piszcie na adres [email protected].

Podczas trzech lat istnienia Klubu odwiedziło go około dwa tysiące kobiet w różnym wieku, większości z nich to Ukrainki. W momencie pisania tego artykułu strona Klubu Ukraińskich Kobiet w sieci Facebook miała 2100 polubień i ponad dwa tysiące użytkowników. Klub chce rozwijać działalność informacyjną, dlatego na jego stronie w sieci społecznościowej Facebook możecie znaleźć informację o pomocy, którą mogą otrzymać kobiety w przypadku występowania przemocy w rodzinie lub miejscu pracy, dyskryminacji i nietolerancji z powodu płci lub pochodzenia.

Kobiety – migrantki są szczególnie  narażone na różne przejawy przemocy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Niedostateczna znajomość języka i przepisów kraju, w którym mieszkają, presja ze strony rodziny oraz brak wsparcia bliskich, zależność od partnera lub męża, często poprzednie negatywne doświadczenia lub nawet doświadczenie przemocy czynią kobietę – cudzoziemkę szczególnie bezbronną. Przeniesienie lub nieprawidłowa interpretacja kodów kulturowych oraz wzorców zachowania w nowym środowisku obcego kraju jest przeszkodą w osiągnięciu przez kobietę osobistej granicy psychicznego i emocjonalnego komfortu. Właśnie dlatego Klub Ukraińskich Kobiet planuje w przyszłości organizację szkoleń związanych z tą tematyką. Poprowadzą ją trenerki Klubu Tetiana Rodnienkowa i Ałła Majewska, które w tej dziedzinie przeszły specjalne szkolenia, w ramach projektu „Wyznacz granicę” organizowanego przez Fundację „Feminoteka”. Kolejne szkolenie „Wyznacz  granicę” odbędzie się 1 lipca w Ukraińskim Domu. Jego tematyka dotyczy wyznaczania osobistych granic, genderowych stereotypów, różnorodnych działań  prawnych zapobiegających przemocy wobec kobiet w miejscu pracy. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapisy pod adresem:[email protected] lub pod numerem telefonuu +48 517 34 64 26.

Tetiana RODNIENKOWA