Kolejne wizowe uproszczenia

0

W połowie maja w Brukseli odbyło się posiedzenie wspólnego komitetu ekspertów w sprawie realizacji umowy między Ukrainą i Unią Europejską o uproszczeniu i załatwianiu formalności wizowych. Strony zakończyły procedury konieczne do wejścia w życie tego dokumentu, co ma stać się 1 lipca tego roku. 

Obserwatorzy zaznaczają, że dzięki wejściu w życie umowy, procedura wydawania wiz będzie prostsza, a to z kolei, zintensyfikuje kontakty międzyludzkie i przyśpieszy integrację Ukrainy ze wspólnotą europejską. Przypomnijmy, że dokument o wprowadzeniu poprawek do umowy wizowej Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała 22 marca 2013 roku, a nieco później zrobiła to Unia Europejska. Umowę obie strony opracowały w lipcu 2012 roku. Wyodrębnia ona 14 kategorii obywateli, którzy w procesie przyznawania wiz będą korzystać z ulg i przywilejów.  

Obecnie tę listę rozszerzono o 9 kolejnych kategorii. Upraszcza, się w szczególności, wymogi do załatwienia wiz przedstawicielom pozarządowych organizacji, ekipom technicznym towarzyszącym dziennikarzom, kierowcom, którzy przewożą międzynarodowe ładunki, bliskim krewnym osób, które mieszkają na terytorium państw – członków UE lub są obywatelami jednego z państw UE. Oprócz wspomnianych kategorii – także przedstawicielom wspólnot religijnych, uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej z UE, osób biorących udział w programach edukacyjnej wymiany oraz seminariach, szkoleniach, konferencjach, a także przedstawicielom różnych grup, które biorą udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach i seminariach. Umowa wyznacza dokładne terminy ważności wielorazowych wiz, ustanawia możliwość ich terminowego załatwienia (3 doby) osobom, które mieszkają w znacznej odległości od miejsca składania dokumentów, wprowadza bezwizowy tryb podróży obywatelom Ukrainy, który korzystają z biometrycznych służbowych paszportów.

Sprawa wizowych ułatwień dla Ukraińców, w tym wprowadzenia ruchu bezwizowego, ma w Europie wielu zwolenników. Do tego grona należy, między innymi, eurodeputowany i współprzewodniczący Polsko – Ukraińskiego Forum Paweł Zalewski. Już w kwietniu, wyrażając na swej stronie internetowej zadowolenie z ratyfikacji umowy, polityk zaznaczył: „Integracja Ukrainy musi opierać się na tym, co jest fundamentem Unii Europejskiej, a jest ona Unią wolnych ludzi swobodnie poruszających się po całym kontynencie. Rzeczywista integracja musi zatem być przede wszystkim procesem społecznym. Nie stanie się faktem, jeśli będzie tylko umową między rządem ukraińskim, a instytucjami europejskimi. Utrzymywanie barier wizowych będzie uniemożliwiać integrację Ukrainy z Unią Europejską” – napisał Paweł Zalewski.

Ostatnie decyzje odnośnie wiz są pozytywnie oceniane na Ukrainie, jednak stawia się tam także poważne pytania, dotyczące wyzwań, które mogą przynieść zmiany. Deputowana ukraińskiego parlamentu Oksana Biłozir, popierając wizowe uproszczenia, zaznaczyła, że planowane w perspektywie wprowadzenie bezwizowego ruchu może doprowadzić do kolejnej fali odpływu siły roboczej z Ukrainy: „Jedyne, co może rzeczywiście zatrzymać odpływ roboczej siły to niski poziom bezrobocia i wysokie wynagrodzenia na Ukrainie. Musimy stwarzać warunki do samorealizacji obywateli wewnątrz kraju. I robić to jak najszybciej, ponieważ przeciągająca się recesja i stale zmniejszająca się liczba miejsc roboczych w Europie (w niektórych państwach Unii poziom bezrobocia trzy razy przewyższa ukraiński), będą wyrzucać naszych migrantów z powrotem na Ukrainę” – napisała na swym blogu Oksana Biłozir. 

Według szacunków ekspertów, w najbliższych latach fala ukraińskiej migracji do państw Unii Europejskiej może zwiększyć się o 30-40 %. Obecnie Ukraina zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem intensywności migracji ekonomicznej, a w 2012 roku europejskie konsulaty na jej terytorium wydały 1,3 mln wiz. Jednocześnie, od 2005 roku na Ukrainę przyjeżdża więcej migrantów zarobkowych, niż z niej wyjeżdża, dzięki czemu Ukraina zajmuje czwarte miejsce w świecie pod względem liczby imigrantów (przed nią są Stany Zjednoczone, Rosja i Niemcy). Sami Ukraińcy jako kierunek swej migracji zarobkowej najczęściej wybierają kraje Unii Europejskiej – wyjeżdża tam 57% migrantów, następnie do Rosji – 38%, a 5% do innych państw. 
Zdjęcie: donbass.ua

Grzegorz SPODAREK

Share.