Kolonia dla dzieci i młodzieży

0

Niespodzianka – następna kolonia dla dzieci i młodzieży (4 – 14 sierpnia 2014).

W ramach projektu „Równy start – dwa modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce” zapraszamy do zgłaszania dzieci na kolonię, która odbędzie się w dniach 4– 14 sierpnia 2014 w Ustce nad morzem.

W kolonii mogą wziąć udział dzieci:

a) w wieku 10 – 16 lat

b) które przebywają na stałe w Polsce (posiadają dokument/y uprawniające do pobytu w Polsce wydane na min. 12 miesięcy)

c) nie posiadają obywatelstwa polskiego

d) posiadają obywatelstwo kraju spoza Unii Europejskiej

e) znają język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym

UDZIAŁ W KOLONII JEST BEZPŁATNY

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać DO DNIA 30 czerwca 2014 pocztą tradycyjną,  lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Instytut Innowacji

ul. Miedziana 11 lok. 4

00-835 Warszawa

lub wysłać mailem (skan oryginału) na adres:

[email protected] (oryginał dokumentów dostarczą Państwo w przypadku zakwalifikowania dziecka na kolonię)

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W formularzu znajduje się także miejsce na informację od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w kolonii.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(pobierz) Formularz zgłoszeniowy na kolonię w Ustce

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

(pobierz) Oświadczenia

W razie problemów z wypełnieniem formularzy zgłoszeniowych lub jeśli masz pytania dotyczące kolonii proszę pisać lub zadzwonić:

tel: 881 588 693, [email protected]

Podczas wypoczynku dzieci zostaną objęte ubezpieczeniem NWW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Uczestnicy kolonii mają zapewniony transport z Warszawy do Ustki i z powrotem pod opieką wychowawców.

Dokładny program kolonii zostanie przedstawiony rodzicom i dzieciom zakwalifikowanym do udziału w kolonii w lipcu 2014.

Wyniki rekrutacji podamy ok. 15 lipca 2014 drogą telefoniczną i mailową.

Share.