Konferencja: Pracownicy migranci w Polsce: obecne wyzwania i potencjalne koalicje interesów – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Konferencja: Pracownicy migranci w Polsce: obecne wyzwania i potencjalne koalicje interesów

9 marca 2018
Konferencja: Pracownicy migranci w Polsce: obecne wyzwania i potencjalne koalicje interesów

Fundacja “Nasz Wybór” ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt. “Pracownicy migranci w Polsce: obecne wyzwania i potencjalne koalicje interesów”, która odbędzie się 20 marca 2018 r. (wtorek) w Ukraińskim Domu w Warszawie, ul. Zamenhofa 1.

Obowiązuje rejestracja. Prosimy wypełnić formularz: https://goo.gl/forms/lGlhdaXwtS5ItP8l1

Konferencja dotyczy sytuacji migrantów zarobkowych w Polsce. Ma na celu zarówno analizę obecnej sytuacji jak i wyzwań i problemów, jakie ona stawia oraz generowanie pomysłów na jej poprawę. Skoncentrujemy się na dwóch głównych pytaniach: z kim pracownicy-migranci mogą budować koalicje interesów i jak można im to ułatwić?

Konferencja bazuje na prezentacji dwóch międzynarodowych projektów badawczych, które są w trakcie realizacji: „STRONGLAB: W stronę silniejszej transgranicznej współpracy w zakresie migracji zarobkowej” oraz „W stronę wspólnych interesów między lokalnymi pracownikami i migrantami”. Badania te analizują pozycję pracowników-migrantów w różnych kontekstach europejskich oraz zaangażowanie w ich sytuację różnych podmiotów, od państwowych instytucji regulacyjnych, poprzez związki zawodowe, organizacje pozarządowe, dziennikarzy, pośredników pracy, pracodawców aż po samych pracowników.

PROGRAM:

09:00-09:30 – Rejestracja uczestników
09:30-10:15 – Otwarcie konferencji. Krótkie przedstawienie problemów z różnych krajów
10:15-11:45 – Sytuacja imigrantów na rynku pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej – Prezentacja raportu z badań. (STRONGLAB) Myroslava Keryk (Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa), Olena Fedyuk (Anblokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület (Budapeszt)
11:45-12:00 – Przerwa kawowa
12:00-14:00 – Z kim pracownik-migrant może budować koalicję interesów? – panel dyskusyjny
Moderatorzy: Myroslava Keryk, Benjamin Cope, (Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa)
14:00-15:00 – Lunch

Więcej o konferencji: 

Konferencja dotyczy coraz ważniejszego zjawiska jakim jest migracja zarobkowa w Polsce. Choć migracja ta jest uznawana za ekonomicznie potrzebną, rodzi szereg prawnych, politycznych i społecznych wyzwań i konfliktów. Celem konferencji jest, po pierwsze, przeanalizowanie obecnej sytuacji oraz wyzwań i problemów, jakie ona stwarza, a po drugie, generowanie pomysłów na jej poprawę.

Konferencja bazuje na prezentacji dwóch międzynarodowych projektów badających pozycję pracowników migrantów w różnych kontekstach europejskich. Pierwszy z nich: „STRONGLAB: W stronę silniejszej transgranicznej współpracy w zakresie migracji zarobkowej” jest już w połowie zrealizowany, a drugi: „W stronę wspólnych interesów między lokalnymi pracownikami i migrantami” dopiero się rozpoczyna.

Te dwa projekty zajmują się analizą różnych przypadków w różnych lokalizacjach, kładąc nacisk na kwestię praw pracowniczych, które dotychczas były regulowane na szczeblu krajowym, a w obecnej sytuacji ich organizacja stoi przed nowymi wyzwaniami w kontekście zwiększonego napływu migrantów zarobkowych. Podstawą obydwu projektów jest przekonanie, że migracja zarobkowa stanowi poważne wyzwanie, ale jest też ważnym potencjalnym źródłem do ponownej oceny istniejących konfiguracji praw, instytucji i przedsiębiorstw, praktyk społecznych i kulturowych zapewniających prawa pracownicze, zwłaszcza w poszerzającym się obszarze niestabilnego i niepewnego zatrudnienia. Ta zmieniająca się sytuacja dotyka zarówno pracowników lokalnych jak i migrantów, ale często te dwie grupy przedstawiane są jako posiadające konkurencyjne interesy. Pracownicy-migranci w rzeczywistości często podlegają innym sposobom regulacji i eksploatacji, mają nieformalne sieci wsparcia, które różnią się od tych, przewidzianych w obronie praw lokalnych pracowników, organizowanych na przykład przez związki zawodowe.

Celem obydwu projektów oraz konferencji jest zarówno analiza obecnej sytuacji jak i generowanie pomysłów na to, w jaki sposób migranci zarobkowi mogą budować koalicje interesów. Staramy się je osiągnąć poprzez dyskusję z różnymi podmiotami zaangażowanymi w migrację zarobkową, takimi jak: państwowe instytucje regulacyjne, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, dziennikarze, pośrednicy pracy, pracodawcy i pracownicy. Celem tych dyskusji jest odpowiedź na pytanie: z kim pracownicy-migranci mogą budować koalicje interesów i jak można im to ułatwić? Angażując w tę dyskusję różne podmioty oraz perspektywy będziemy dążyć do zbudowania szczerego i otwartego obrazu przeszkód oraz możliwości do budowania koalicji interesów, które zapewnią pracownikom migrantom ochronę praw pracowniczych i umożliwią aktywny udział w społeczeństwie obywatelskim.

Konferencja realizowana jest w ramach projektów/ The conference is implemented as part of projects:
1. “STRONGLAB: Towards Stronger Transnational Labour Enforcement Cooperation on Labour Migration” – Supported by the Visegrad Fund and by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands

2. “Towards Shared Interests Between Migrant and Local Workers”- with the support of the Europe for Citizens programme of the European Union.