Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców – co warto wiedzieć? – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców – co warto wiedzieć?

19 września 2018
Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców – co warto wiedzieć?

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/
Матеріал також можна прочитати українською мовою

Obcokrajowcy w Polsce coraz częściej decydują się na zakup mieszkania, finansując ich zakup za pomocą kredytu hipotecznego. Podejście banków zmienia się z roku na rok, ale jako cudzoziemiec wciąż musisz się liczyć z dodatkowymi obostrzeniami i wymogami. Kwestii kredytów hipotecznych dla cudzoziemców bliżej przygląda się Katarzyna Lasocka z Morizon.pl.

Kiedy będzie potrzebne zezwolenie na zakup nieruchomości?

Zanim zaczniesz starać się o kredyt, koniecznie sprawdź, czy zakup nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Obcokrajowcy planujący zakup mieszkania nie muszą starać się o żadne dodatkowe zezwolenia. Lokal, który chcesz nabyć koniecznie musi jednak służyć celom mieszkaniowym – nie może więc funkcjonować np. jako siedziba firmy, biuro czy magazyn.

Zezwolenie będzie jednak konieczne, jeśli planujesz kupić dom lub działkę. Zgodnie z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 muszą je uzyskać osoby posiadające pozwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego krócej niż 5 lat lub będące w związku małżeńskim z obywatelem Polski krócej niż 2 lata.

Jakie znaczenie ma dla banku pochodzenie kredytobiorcy?

Jeszcze do niedawna o uzyskanie kredytu hipotecznego w Polsce mogli się ubiegać jedynie obywatele państw Unii Europejskiej. Dziś banki rozpatrują również pozytywnie wnioski obywateli Ukrainy, Białorusi, państw strefy Schengen oraz USA i Kanady. Dla tych pierwszych niektóre placówki przygotowują nawet specjalne procedury.

Dla banku znacznie istotniejsza niż pochodzenie kredytobiorcy jest jego wiarygodność i zdolność kredytowa – a te będą sprawdzane dokładnie tak samo, jak w przypadku osób z polskim obywatelstwem. Po złożeniu wniosku bank rozpocznie więc proces scoringu kredytowego. Sprawdzając Twoją sytuację, weźmie pod uwagę między innymi:

  • okres, przez jaki przebywasz legalnie w Polsce,
  • Twój staż pracy,
  • wielkość firmy, w której pracujesz, branżę i zakres jej działalności oraz stanowisko, na którym jesteś zatrudniony,
  • Twoje wykształcenie i stan cywilny,
  • okres, przez jaki posiadasz rachunek bankowy w jednym z działających w Polsce banków.

Pamiętaj jednak, że banki rozpatrują każdy wniosek indywidualnie. Możesz więc spotkać się z sytuacją, w której bank stwierdzi, że jako obcokrajowiec jesteś klientem o podwyższonym ryzyku. To z kolei może oznaczać gorsze warunki kredytowania lub, w najgorszym wypadku, odrzucenie Twojego wniosku.

Czy małżeństwo z polskim obywatelem zwiększa moje szanse na kredyt hipoteczny?

Wszystko zależy od sytuacji Twojego współmałżonka. Jeśli zdecydujecie się na wspólne złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, bank przyjrzy się sytuacji obojga wnioskodawców (w podobny sposób, jak opisaliśmy to wyżej) i na jej podstawie oceni ich zdolność kredytową.

Choć trudno tu o jednoznaczną ocenę, wspólne zaciągnięcie zobowiązania może nie tylko zwiększyć waszą zdolność kredytową, ale również być dla banku dowodem, że Twój pobyt w Polsce jest pewny i rozwiać ewentualne wątpliwości podczas wydawania decyzji o przyznaniu kredytu.

Posiadam kartę tymczasowego pobytu – czy mogę ubiegać się o kredyt hipoteczny?

Oczywiście możesz złożyć wniosek w banku, ale w przypadku obcokrajowców z kartą tymczasowego pobytu decyzja odmowna jest raczej pewna.

Z takim dokumentem wciąż masz szanse na uzyskanie kredytu konsumenckiego (o ile okres zobowiązania nie będzie przekraczać terminu widniejącego na karcie tymczasowego pobytu). Nie będzie on jednak wystarczający, by sfinansować zakup mieszkania.

Czy muszę zarabiać w Polsce?

Miejsce uzyskiwania dochodów będzie dla banku znacznie ważniejsze niż kraj pochodzenia. Jeśli pracujesz w Polsce i zarabiasz w złotówkach – raczej nie napotkasz dodatkowych trudności. W takim przypadku bank będzie wymagał od Ciebie niemal identycznego kompletu dokumentów jak ten, który muszą przedstawić Polacy (o dokumentacji dołączanej do wniosku o kredyt hipoteczny piszemy nieco niżej).

Jeśli jednak uzyskujesz dochód za granicą, w najlepszym przypadku bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie oraz dostarczenie większej ilości dokumentów (takich jak umowa o pracę lub zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, roczne zeznanie podatkowe czy zaświadczenie o dochodach), a w najgorszym – odmówić przyznania kredytu.

O jakie dokumenty poprosi bank?

Jako obcokrajowiec, do wniosku o kredyt hipoteczny musisz dołączyć:

  • dokument potwierdzający stałego pobytu (np. karta pobytu z nadanym numerem PESEL lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE),
  • ważne zezwolenie na pracę.

Oprócz nich bank może również poprosić o:

  • wyciąg z konta w innym banku (za okres min. 3 ostatnich miesięcy),
  • raport przedstawiający Twoją historię kredytową (pochodzący z odpowiednika polskiego Biura Informacji Kredytowej – o ile tego typu instytucja rzeczywiście funkcjonuje w Twoim kraju),
  • zaświadczenie o zameldowaniu.

Każdy bank ma nieco inne wymogi w zakresie udzielania kredytów hipotecznych obcokrajowcom. Niektóre z nich (choć dziś to zdecydowana mniejszość) w ogóle nie przyjmują takich wniosków, dlatego przed wizytą warto zadzwonić do banku lub poszukać odpowiednich informacji na jego stronie internetowej.

Katarzyna LASOCKA,
specjalistka od nieruchomości
współtworząca bloga Morizon.pl.