Kwestia migrantów na Soborze UKGK w Polsce - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Kwestia migrantów na Soborze UKGK w Polsce

0

Na początku października w Przemyślu odbył się II Sobór Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce (poprzedni odbył się w 2003 roku). Stu biorących w nim udział duchownych i świeckich delegatów przyjęło kilkadziesiąt postulatów. Niektóre dotyczą migrantów z Ukrainy. 

Sobór zatwierdził postulaty, które odpowiadają strategii rozwoju Kościoła Greckokatolickiego do 2020 roku, zatytułowanej „Żywa parafia – miejsce spotkania z żywym Chrystusem”. Postulaty mają udoskonalić życie liturgiczne i modlitwę, katechizację, tworzenie wspólnot wiernych i kierowanie nimi, misyjną i charytatywną  służbę greckokatolickich parafii. Delegaci Soboru zastanawiali się nad kwestią zmiany języka liturgii z ukraińskiego na polski oraz kalendarza. Największą dyskusję wywołała kwestia zmiany starego stylu (juliańskiego) na nowy (gregoriański). Jednak, na razie, zagadnienie języka i zmiany kalendarza odesłano do dopracowania.   

Obecnie, jednym ze szczególnych wyzwań dla UKGK w Polsce są wierni, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. Wśród migrantów są, oczywiście, ci którzy przyjeżdżają na kilka miesięcy, a też tacy, którzy zostają w Polsce. Tych ostatnich może być nawet kilkadziesiąt tysięcy – twierdzą uczestnicy Soboru. 

– Dobrze, gdy takie osoby same trafiają do nas, ale trudniej, gdy ich nie znamy, nie wiemy, gdzie oni są i jak im pomóc – powiedział dr Mirosław Drapała, proboszcz greckokatolickiej parafii w Legnicy, w województwie dolnośląskim. 

Dlatego pojawił się postulat, aby w tej sprawie UKGK współpracował z Kościołem Rzymskokatolickim, który w swych dekanatach i parafiach informowałby Ukraińców o tym, gdzie znajdują się najbliższe greckokatolickie ośrodki. Taka współpraca miałaby się odbywać także między Kościołem a państwowymi instytucjami, które zajmują się cudzoziemcami. Podczas Soboru zaproponowano także, aby rozwijać działalność parafialną skierowaną do migrantów, włączając do współpracy duchownych z Ukrainy, tworzyć centra informacji na temat greckokatolickiego duszpasterstwa w Polsce oraz na świecie, zawierające dane adresowe i kontaktowe parafii.    

Jedną z kolejnych kwestii poruszanych na Soborze była praca greckokatolickiej „Caritas”, dla której głównym wyzwaniem jest pomoc uchodźcom z Krymu oraz wschodnich regionów Ukrainy. Delegaci Soboru wskazali na potrzebę przeprowadzenia szkoleń wolontariuszy, którzy staliby się liderami w sprawie pomocy uchodźcom. W nawiązaniu do tej kwestii, omówiono także potrzebę współpracy charytatywnych organizacji oraz poszczególnych grup inicjatywnych, które zajmują się uchodźcami. Podczas dyskusji uczestnicy Soboru omówili ukraiński kryzys. Podczas konferencji prasowej mówiono o tym, że paralelnie odbywają się dwie wojny: wojskowa i informacyjna. Obie są groźne i wyniszczające, przy czym, informacyjna odbywa się nie tylko na Ukrainie, ale w całym świecie. Uczestnikiem drugiej wojny, jest w szczególności, Moskiewski Patriarchat.   

Paweł ŁOZA

Share.