Literackie przedstawienie Majdanu i wojny na Donbasie

0

26  października 2017  о godz. 18.00 w Domu Ukraińskim w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) odbędzie się dyskusja z udziałem Włodzimierza Sztokmana, Anety Kamińskiej, Ołeksandry Iwaniuk i Evgena Sobola pt. „Literackie przedstawienie Majdanu i wojny na Donbasie”.

Literatura ukraińska zmaga się z opisem niewyrażalnego, czyli doświadczenia Majdanu i wojny na Donbasie. W Ukrainie ukazuje się sporo książek na ten temat, które niestety nie są znane polskiemu czytelnikowi. Wyjątek stanowią tutaj powieść Siergieja Łojki „Lotnisko” oraz „Wiersze z wojny” Borysa Humeniuka. O sposobach przedstawienia Majdanu i wojny na Donbasie w literaturze porozmawiają Włodzimierz Sztokman (tłumacz „Lotniska”), Aneta Kamińska (tłumaczka „Wierszy z wojny”), pisarka Ołeksandra Iwaniuk oraz literaturoznawca Evgen Sobol.      

Włodzimierz Sztokman – poeta, tłumacz, wykonawca piosenki autorskiej. W roku 2011 został finalistą konkursu na najlepsze tłumaczenie na język rosyjski wierszy i prozy Czesława Miłosza organizowanego przez Polski Instytut Książki. W roku 2016 w przekładzie Wladimira Sztokmana na język polski ukazała się powieść Siergieja Łojki „Lotnisko” o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i bohaterskiej obronie Donieckiego lotniska przez ukraińskich żołnierzy. Jest autorem tomiku poezji „Górne morze” (Kraków 2007). W marcu 2016 roku został uhonorowany nagrodą literacką Ianicius im. Klemensa Janickiego „Za zasługi dla kultury polskiej”.

Aneta Kamińska – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Autorka tomików: „Wiersze zdyszane” (2000), „zapisz zmiany” (2004) oraz „czary i mary (hipertekst)”. Wydała wybór przekładów wierszy Nazara Honczara „Gdybym” (2007; przekład wspólnie z Andrijem Porytką), Hałyny Tkaczuk „Ja ta inszi krasuni/ Ja i inne piękności” (2011), Chrystii Wenhryniuk „Dowhi oczi/ Długie oczy” (2013), Borysa Humeniuka „Wiersze z wojny” (2016) oraz trzy autorskie antologie: „Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska” (2011), „30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska” (2012) oraz „Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy” (2014).

Ołeksandra Iwaniuk – pisarka, politolożka, założycielka Klubu Literackiego przy Domu Ukraińskim. W 2017 r. w Wydawnictwie „21” (Czerniowce) ukazała się jej debiutancka powieść „Amor[t]e”. Absolwentka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i College of Europe. Doktorantka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.  

Evgen Sobol – doktor nauk humanistycznych, pisarz, krytyk literacki. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Na tejże uczelni obronił doktorat. Jego zbiór opowiadań „Killer” ukazał się w 2012 roku w Wydawnictwie „Forma”. Książki „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska” oraz „Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji” zostały opublikowane w latach 2014 i 2015 w Wydawnictwie Adam Marszałek. Artykuły i recenzje książek o literaturze, historii oraz sprawach wschodnich publikuje w czasopismach społeczno-kulturalnych. Od 2017 roku koordynator projektu „Integracja poprzez literaturę” w Fundacji „Nasz Wybór”.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Integracja poprzez literaturę” współfinansowanego przez m. st. Warszawę.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”.

Share.