Lwowski Państwowy Uniwersytet – bez rektora - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Lwowski Państwowy Uniwersytet – bez rektora

0

 Ministerstwo Oświaty złożyło byłemu rektorowi uczelni Iwanowi Wakarczukowi, którego kontrakt zakończył się 20 maja, propozycję złożenia podania o powołaniu go na stanowisko wykonującego obowiązki rektora. 27 maja z Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy nadszedł faks z decyzją, datowaną na 20 maja, o zwolnieniu ze stanowiska rektora Iwana Wakarczuka. Decyzja o powołaniu go na stanowisko wykonującego obowiązki z ministerstwa nie nadchodziła.

Na zapytanie przewodniczącej Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy do Spraw Nauki i Oświaty Lilii Hrynewycz o mianowaniu przez ministerstwo pełniącego obowiązki rektora, pierwszy zastępca ministra Jewhen Sulima odpowiedział, że resort nie powinien wyznaczać na stanowisko pełniącego obowiązki rektora Iwana Wakarczuka, ponieważ jego obowiązki wykonuje urzędnik, określony w statucie uczelni. W statucie lwowskiego uniwersytetu nie określono wyraźnie, kto i na jakich zasadach obejmuje obowiązki rektora na czas do czasu wyboru nowego, gdy kończy się kontrakt urzędującego.

Minister Edukacji ogłosił w dniu 4 czerwca konkurs na wakującą posadę rektora, po czym na uniwersytecie mają być ogłoszone wybory wśród zgłoszonych kandydatów. Ministerstwo podpisze kontrakt ze zwycięzcą wyborów. Ciekawe, że w odpowiedzi na zapytanie jednego ze lwowskich dziennikarzy, datowane także na 4 czerwca, Ministerstwo odpisało, że konkurs będzie ogłoszony dopiero po zakończeniu wstępnej kampanii, w celu uniknięcia „zerwania kampanii oraz destabilizacji pracy uczelni”. Dlatego też nie wiadomo, ile czasu przeznaczono na sprawdzenie potencjalnych kandydatów w ministerstwie. Nie wiadomo także, kiedy odbędą się wybory na uniwersytecie. 
Galinfo, Ukraina Moloda, ZiK, Statut LPU im. I. Franko

Share.