Międzynarodowa konferencja naukowa “Wyzwania globalne. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej” – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Międzynarodowa konferencja naukowa “Wyzwania globalne. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej”

13 grudnia 2020
Międzynarodowa konferencja naukowa “Wyzwania globalne. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej”

Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/
Матеріал також можна прочитати українською мовою

Koło Naukowe Doktorantów “Ucrainica” (Rzeczpospolita Polska) we współpracy z Ośrodkiem Badawczym “Instytut Badań nad Diasporą Ukraińską im. Profesora Lubomyra Wynara” Uniwersytetu Narodowego “Akademia Ostrogska” oraz Kołem Naukowym Studentów i Doktorantów im. Ołeksandra Ohłobłyna Uniwersytetu Narodowego “Akademia Ostrogska” zapraszają naukowców: historyków, politologów, specjalistów ds. stosunków zagranicznych, socjologów, językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców i innych do udziału w konferencji, której tematem są historyczne i obecne problemy regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencja odbędzie się 22 grudnia 2020 r. w trybie online przy użyciu platformy ZOOM.

Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Proponowane kierunki dyskusji dt. regionu Europy Środkowo-Wschodniej:

  • Kryzysy światowe i zmiany społeczne
  • Kryzysy światowe: kontekst historyczny
  • Wyzwania w stosunkach międzynarodowych
  • Przemiana kulturowo-cywilizacyjna. Odpowiedź czy konsekwencja?

Nadesłanie karty zgłoszeniowej — do dnia 17 grudnia 2020 r. na adres e-mail: [email protected]

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko
  • adres mailowy oraz numer telefonu
  • instytucja naukowa/ uczelnia — wydział, kierunek i rok studiów
  • język wystąpienia
  • temat referatu (w języku ukraińskim/polskim i angielskim)
  • tezy i wnioski referatu (do 500 słów, w jednym z języków konferencyjnych)

Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane, będą poinformowane drogą mailową do 19 grudnia 2020 r.

Wybrane artykuły będą opublikowane w recenzowanym zbiorze pokonferencyjnym “Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów “Ucrainica” (wersja elektroniczna, Tom 3).

Bez opłat konferencyjnych.

Konferencja odbędzie się przy wsparciu Fundacji “Nasz Wybór”  oraz Ukraińskiego Domu w Warszawie.

Partnerem informacyjnym jest platforma informacyjna “Stożary”.

Konferencja jest objęta patronatem Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na facebook.