Miesięcznik „Błahowist” ma już 25 lat – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Miesięcznik „Błahowist” ma już 25 lat

17 marca 2016
Miesięcznik „Błahowist” ma już 25 lat

Ukraińskie media w Polsce to nie tylko źródło informacji, ale także czynnik integrujący rozproszoną w wyniku deportacji w 1947 roku społeczność. Dla grekokatolickiej wspólnoty taką funkcję pełni miesięcznik „Błahowist”, który w styczniu obchodził jubileusz 25-lecia.   

Do tej pory do rąk czytelników trafiło 300 numerów czasopisma. Redakcja wydaje także doroczny almanach –„Kalendarz Błahowist“. Miasteczko Górowo Iławeckie, w którym działa także ukraińska szkoła, od początku jest siedzibą redakcji, na czele której stoi Bogdan Tchir – dziennikarz, nauczyciel i działacz społeczny. Niedawno przekazano mu dyplom  z podziękowaniem dla zespołu redakcyjnego „Błahowista“ od stojącego na czele Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupa Światosława.

Na stronicach czasopisma można przeczytać o historii Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, zamieszczane są informacje o wydarzeniach religijnych w parafiach i dwóch diecezjach, listy pasterskie hierarchów.  Redakcja przybliża także kwestie telologiczne i związane z liturgiką oraz pisze o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła Greckokatolickiego w Ukrainie oraz innych krajach świata. Stałym blokiem tematycznym są kwesti związane z  architekturą i sztuką sakralną. Redaktor Bogdan Tchir jest jednocześnie fotografikiem, który od wielu lat dokumentuje greckokatolickie cerkwie w Polsce i Ukrainie. Zebrane na wystawie fotografie jego autorstwa są często prezentowane, nie tylko ukraińskiej, ale i polskiej publiczności. Niewielka redakcja „Błahowista“ pracuje na społecznych zasadach.

Z względu na organiczone ludzkie oraz techniczne zasoby nie udało się do tej pory stworzyć internetowej wersji „Błahowista“. Cały czas zmniejsza się także liczba prenumeratorów czasopisma, o czym w specjalnym jubileuszowym liście pisali hierarchowie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce – „Dochody ze sprzedaży nowego numeru nie są wystarczające, aby pokryć wydanie następnego. Przy okazji zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich naszych wiernych, aby każda rodzina co miesiąc kupowała jeden egzemplarz „Błahowista“ – napisano w dokumencie, który podpisał metropolita Eugeniusz Popowicz oraz biskup Włodzimierz Juszczak.

Pojawienie się  w styczniu 1991 roku „Błahowista“ zakończyło trwajace prawie pół wieku przymusowe milczenie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w polskiej przestrzeni medialnej. Od czasu deportacji Ukraińców w 1947 roku polska komunistyczna cenzura nie przepuszczała i nie zezwalała na używanie w publikowanych tekstach nawet określenia „grekokatolicy“, a tym bardziej „Kościół Greckokatolicki“. Jednocześnie, pierwsze, na wpółlegalne, parafie zaczęły tworzyć się już w latach 50-tych. Mekką grekokatolików była wówczas niewielka miejscowośc Chrzanów, do której, pokonując dziesiątki, a czasem i setki kilometrów, przyjeżdżali ludzie wziąć ślub lub ochrzcić dziecko.

Do zespołu „Błahowista“ dołączają młodzi współpracownicy, zarówno osoby  świeckie, jak i duchowni. Społeczny charakter i zaangażowanie redakcji sprawiają, że redaktor Bogran Tchir jest przekonany, że czasopismu nie grozi zniknięcie. Będzie wychodzić, nawet jeśli będzie to jedna lub dwie strony.

Grzegorz SPODAREK/PAWEŁ ŁOZA