Misja – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Misja

Misja:

Wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy Polską i Ukrainą oraz promowanie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

 Cele Statutowe:

  1. promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej,
  2. upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  3. promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,
  4. promowanie edukacji i obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej
  5. promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej,
  6. wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów,
  7. integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością Ukraińską a społecznością Polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej,
  8. rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów Rzeczypospolitej Polskiej,
  9. kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.