Obrona Ukraińców za granicą - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Obrona Ukraińców za granicą

0

Suma wsparcia finansowego, które do tej pory Kanada udzieliła ukraińskiej armii to 23,5 mld dolarów. O pomoc Ukrainie za oceanem mocno lobbuje Światowy Kongres Ukraińców. W lipcu w Ukraińskim Domu z przedstawicielami ukraińskiej społeczności Warszawy spotkał się prezydent tej organizacji – Jewhen Czolij.  

Od czasu wydarzeń na Majdanie i początku agresji Rosji w Ukrainie Światowy Kongres Ukraińców zintensyfikował aktywność na rzecz zachowania niepodległości oraz integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Podczas podróży do różnych zakątków świata prezydent SKU Jewhen Czolij podkreślał, że Moskwa złamała szereg międzynarodowych umów i prześladuje Ukraińców oraz Tatarów Krymskich i zwracał uwagę na fakt, że Ukraina broni przed agresorem nie tylko swój kraj, ale nie pozwala także poszerzyć jego działania na Zachód. 

– Ludzie wreszcie pojmują, że wydarzenia w Ukrainie to nie jest wewnętrzny konflikt i wojna Ukrainy z Rosją, lecz wojna Rosji z demokratycznym światem. Apeluje o wspólne przekonywanie o tym świata. W ten sposób realnie pomożemy Ukrainie w obronie swych granic – mówi Jewhen Czolij.

 Jewhen Czolij, Piotr Tyma

Foto: Paweł Łoza

Prezydent SKU opowiadał także o walce z rosyjską propagandą i stosunku do polsko – ukraińskiej przeszłości.

– Jeśli w Polsce zaostrzą się relacje w odniesieniu do naszych rodaków, wówczas Światowy Kongres Ukraińców będzie zmuszony do zwrócenia się do struktur międzynarodowych – zaznaczył prezydent SKU, który podczas oficjalnych spotkań w Warszawie omawiał kwestie polsko – ukraińskich relacji. Spotykał się, między innymi, z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem, przewodniczącym Polsko – Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, posłem Michałem Dworczykiem. Prezydent wziął także udział w forum ekspertów Szczytu Warszawskiego, który odbywał się paralelnie ze szczytem NATO.

Potrzeba koordynacji

Najważniejszy cel działalności Światowego Kongresu Ukraińców to reprezentacja na całym  świecie interesów ukraińskiego narodu i wspieranie oraz koordynacja prac międzynawowej sieci organizacji wchodzących w skład SKU. Kongres ma także wspierać niezależność, integralność terytorialną, tożsamość narodową i rozwój gospodarczy Ukrainy. Zdaniem prezydenta SKU, obecnie bardzo ważna jest koordynacja pomocy Ukrainie.

– Ważne, aby pomoc, czy to humanitarna czy w postaci jakichś projektów realizowanych w Ukrainie, była koordynowana. Pomoże to uniknąć dublowania, a także przeoczenia pewnych rzeczy – uważa Jewhen Czolij. – Należy zadbać o to, by światowa ukraińska społeczność nadal pomagała Ukrainie w trudnym dla niej czasie.

Przed przybyciem do stolicy Polski szef SKU odbył wizytę do Gruzji, gdzie wspólnie z delegacją Ukrainy chciał wymóc przyjęcie rezolucji dotyczącej Krymu.

– Ważne, aby półwysep nadal pozostawał w centrum uwagi państw świata. Od czasu nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską znacznie pogorszyła się tam sytuacja dotycząca praw człowieka. Instytucje takie jak OBWE powinny mieć to na uwadze i wywierać odpowiednią presję na Federację Rosyjską jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego – podkreśla prezydent. – OBWE musi zrobić wszystko co w jego mocy, aby mieć na półwyspie swych obserwatorów, a także realizować monitoring procesów sądowych prowadzonych przez upolitycznionych sędziów na Krymie i w Federacji Rosyjskiej, do której przewożonych jest wielu więźniów politycznych.

Podczas pobytu w Tbilisi Jewhen Czolij nawoływał OBWE do przedłużenia sankcji ekonomicznych przeciwko Federacji Rosyjskiej, dopóki ta nie zaprzestanie okupacji półwyspu i nie zrealizuje Porozumień Mińskich.

Dwadzieścia milinów osób

Światowy Kongres Ukraińców to największa struktura zrzeszająca zagranicznych   Ukraińców na świecie, w skład której wchodzą organizacje ukraińskiej diaspory oraz autochtonów za granicami Ukrainy. Reprezentuje interesy ponad 20 mln osób. Kongres jednoczy w swym składzie ukraińskie organizacje z 34 krajów i podtrzymuje związki z Ukraińcami z kolejnych 15 państw. W Polsce w skład SKU wchodzi Związek Ukraińców w Polsce.

Kongres powstał w 1967 roku w USA, a w 2003 roku został uznany przez Gospodarczą i Społeczną Radę ONZ jako pozarządowa organizacja ze specjalnym konsultacyjnym statusem.

Obecnie SKU koncentruje uwagę i działalność na tak ważnych kwestiach, jak obrona praw człowieka i narodowych praw mniejszości ukraińskiej. Ważna jest także demokratyzacja państwa ukrsińskiego, jego integracja z Unią Europejską oraz wzmocnienie Ukrainy jako państwa. Dlatego Kongres organizuje obserwacje wyborów, w szczególności Międzynarodową Misję Obserwacyjną Wyborów Prezydenckich i Parlamentarnych w 2014 roku. SKU działa na rzecz udzielenia Ukrainie pomocy humanitarnej i międzynarodowego uznania Wielkiego Głodu w latach 1932 -1933 za akt ludobójstwa, co obecnie uczyniło 16 państw.  Zajmuje się także kwestiami społecznymi i ekonomicznymi dotyczacymi migracji ekonomicznej z Ukrainy oraz sprzyja rozwojowi języka ukraińskiego w Ukrainie i w diasporze.

Paweł ŁOZA

Dodatkową informację o Światowym Kongresie Ukraińców można otrzymać na stronie www.ukrainianworldcongress.org

Share.