Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski bez paszportu zagranicznego – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski bez paszportu zagranicznego

26 lutego 2022
Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski bez paszportu zagranicznego

Na rządowej stronie internetowej RP w dziale „Pomoc dla obywateli Ukrainy” zostały opublikowane warunki wjazdu obywateli Ukrainy do Polski.

Według opublikowanych informacji do Polski będzie można wjechać bez paszportu. W takim przypadku wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie musiał zostać złożony na polskim przejściu granicznym. Dorośli obywatele muszą posiadać ukraiński dokument tożsamości, dzieci – akt urodzenia. Przekroczenie granicy z Polską będzie również możliwe po uzyskaniu zgody Komendanta Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy. Za zgodą Komendanta Straży Granicznej na przekroczenie granicy Twój legalny pobyt będzie trwał 15 dni.

Ponadto obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski na podstawie:

  • ruchu bezwizowego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy długoterminowej lub dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium innego Państwa Członkowskiego Układu z Schengen;
  • zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ważnej karty pobytu;

Towarzystwo Interwencji Prawnej wyjaśnia, że ​​jeśli Ukraińcy posiadają paszport biometryczny, mogą przekroczyć granicę Polski i legalnie przebywać w Polsce przez 3 miesiące co 6 miesięcy.

Jeśli nie posiadasz paszportu biometrycznego, ale posiadasz ważny paszport zwykły i ważną wizę, możesz przekroczyć granicę Polski. Obywatele Ukrainy mogą również przekraczać granicę podczas epidemii COVID.

Jedynym sposobem na wjazd do Polski bez paszportu jest złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na polskiej granicy. Należy zabrać ze sobą inny dokument tożsamości i podczas kontroli granicznej wyraźnie zaznaczyć chęć ubiegania się o status uchodźcy w Polsce. Trzeba będzie wyjaśnić, dlaczego uciekasz z Ukrainy. Jeśli masz dokumenty lub zdjęcia, które Twoim zdaniem są istotne dla Twojej sprawy, powinieneś pokazać je straży granicznej.

Jeżeli obywatele Ukrainy posiadają paszport zwykły (niebiometryczny) i nie mają wizy, jedynym sposobem na wjazd do Polski jest złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na polskim przejściu granicznym. Podczas przesłuchania na granicy należy wyjaśnić, że chcesz ubiegać się o status uchodźcy w Polsce i uzasadnić, dlaczego uciekasz z Ukrainy. Jeśli masz jakieś dokumenty w swojej sprawie, powinieneś zabrać je ze sobą.

Należy pamiętać, że procedura uzyskania statusu uchodźcy w Polsce może wiązać się z ograniczeniami w przemieszczaniu się lub zatrudnieniu. Redakcja ustala szczegóły.

Według rządowej strony internetowej RP, jeśli obywatele Ukrainy chcą skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd po przyjeździe do Polski, powinni skontaktować się z jednym z poniższych punktów recepcyjnych. W tych punktach można będzie uzyskać jedzenie, możliwość wypoczynku i niezbędne informacje.

Adresy punktów recepcyjnych obywateli Ukrainy:

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

 Komunikat przypomina, że ​​gdyby obywatele Ukrainy przekroczyli granicę na podstawie:

  • ruchu bezwizowego, ich legalny pobyt trwa 90 dni;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C), ich pobyt jest legalny w okresie ważności wizy oraz w okresie w niej określonym. Po zakończeniu pobytu na podstawie wizy krajowej można nadal przebywać w Polsce bez opuszczania kraju na zasadzie ruchu bezwizowego: do 90 dni z paszportem biometrycznym;
  • wizy długoterminowej lub dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium innego Państwa Członkowskiego Układu z Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni;
  • zgoda Komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeżeli obywatele Ukrainy chcą kontynuować legalny pobyt, przed upływem tego okresu mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub ewentualnie o zezwolenie na pobyt stały. Takie wnioski należy składać do wojewódzkich wydziałów do spraw cudzoziemców, które są terytorialnie specyficzne pod względem lokalizacji.