Oferta pracy: konsultant/-ka pierwszej linii punktu konsultacyjnego w Ukraińskim Domu w Warszawie - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Oferta pracy: konsultant/-ka pierwszej linii punktu konsultacyjnego w Ukraińskim Domu w Warszawie

0

Fundacja „Nasz Wybór” poszukuje osobę ze znajomością języka ukraińskiego chętną do podjęcia pracy jako konsultant/-ka pierwszej linii punktu konsultacyjnego w Ukraińskim Domu w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poradnictwo i wspieranie integracji uchodźców i imigrantów ze społeczeństwem polskim.
Wymiar czasu pracy: 70-80 godzin miesięcznie.

Zakres obowiązków:

  • poradnictwo stacjonarne w Ukraińskim Domu w Warszawie we wtorki 10.00 – 15.00 oraz czwartki 15.00 – 20.00,
  • poradnictwo zdalne (mail, infolinia) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00;
  • wspieranie kontaktu cudzoziemców z instytucjami, urzędami, szkołami, placówkami służby zdrowia itp.

Wymagania obowiązkowe:

  • dobra znajomości języka polskiego,
  • bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego,
  • znajomość przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy oraz znajomość problemów życia codziennego cudzoziemców w Polsce,
  • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

  • znajomość innych języków obcych, szczególnie angielskiego, rosyjskiego.
  • własne doświadczenia migracyjne,
  • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.

Praca od teraz.

CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim proszą przesyłać do dnia 1 sierpnia 2020 r. na adres: [email protected], w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Konsultant/-ka pierwszej linii punktu konsultacyjnego dla migrantów w Ukraińskim Domu w Warszawie z językiem ukraińskim”.

Prosimy o załączenie do CV i PODPISANIE następującej klauzuli:

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku oraz innych informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych) realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację „Nasz Wybór” z siedzibą w Warszawie ul. Zamenhofa 1.

Fundacja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami. Ze względu na ograniczone zasoby nie będą w stanie odpowiedzieć na wszystkie oferty.
Wybrana grupa osób zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

Ważne informacje:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja „Nasz Wybór” z siedzibą w Warszawie ul. Zamenhofa 1.
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Fundacji możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od upływu terminu składania dokumentów.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Share.