Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców

31 lipca 2015
Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców

Wnioski w sprawie uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt Rezydenta Długoterminowego UE można sładać w Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańców.

unnamed

Lokalizacja OPOM: Punkt znajduje się przy pl. Starynkiewicza 7/9 w lokalu 33, na parterze.

Godziny otwarcia OPOM

OPOM czynny jest od poniedziałku do piątku.

Poniedziałki w godz. 8:00-18:00. Przyjmowanie interesantów odbywa się do godziny 17:30.

Wtorki – piątki w godzinach 8:00 – 16:00. Przyjmowanie interesantów odbywa się do godziny 15:30.