Okrągły stół na temat edukacji dla Ukraińców w Polsce – Nasz Wybir – Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Okrągły stół na temat edukacji dla Ukraińców w Polsce

2 stycznia 2013

Problemy edukacji ukraińskich migrantów oraz ukraińskiej mniejszości – to temat okrągłego stołu, który niedawno odbył się Ambasadzie Ukrainy w Polsce w Warszawie. W jego obradach wzięła udział dyrektor Międzynarodowej Ukraińskiej Szkoły Ludmyła Iwanowa. Jej zadaniem było zbadanie problemów dotyczących organizacji ukraińskiej oświaty nad Wisłą. W dyskusji wzięli udział Ambasador Ukrainy Markijan Malski, przewodnicząca Fundacji „Nasz Wybór” i redaktor naczelny „NW” Myrosława Keryk, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma, dyrektor ukraińskiej szkoły w Przemyślu Piotr Pipka i inne osoby.  

Międzynarodową Ukraińską Szkołę utworzono w 2007 roku w Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy. Głównym zadaniem tej instytucji jest zapewnienie realizacji prawa obywateli Ukrainy do zdobycia pełnego, średniego wykształcenia ogólnego osobom, które na stałe lub tymczasowo mieszkają za granicą. Uczniowie szkoły zdobywają oświatę w systemie eksternistycznym, przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych lub uczą się w ukraińskich szkołach za granicą, które najczęściej są szkółkami niedzielnymi. Taki program mógłby być rozwiązaniem problemu w przypadku nauki języka ojczystego obywateli Ukrainy w Polsce. Jednak Międzynarodowa Ukraińska Szkoła nie może w całości finansować procesu dydaktycznego i dlatego taka nauka nie jest bezpłatna. Chociaż ilość uczniów z Ukrainy w Polsce ciągle wzrasta, nie osiągnęła jednak takiego poziomu, w którym opłaty nie stanowiłby znacznego obciążenia. Szczególnie na ten problem zwracał uwagę Piotr Tyma – jego zdaniem, ze strony Ukrainy potrzebna jest pomoc w rozwiązaniu takich kwestii jak chociażby podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, opracowanie podręczników czy usprawnienie systemu przyjmowania studentów na naukę na Ukrainie. Mirosława Keryk podkreśliła problemy wynikające przy przenoszeniu dzieci – obywateli Ukrainy ze szkoły ukraińskiej do polskiej i uznaniem ukraińskich dyplomów. Zdaniem przewodniczącej Fundacji „Nasz Wybór”, w Polsce nie brakuje ukraińskich inicjatyw, w tym oświatowych, jednak główny problem polega na tym, że większość zadań realizuje się na bazie projektów i nie ma gwarancji, że znajdą się środki na ich kontynuację.

Podczas dyskusji stwierdzono, że część problemów rozwiązałoby podpisanie polsko – ukraińskiej umowy o współpracy, jednak taki dokument jak do tej pory nie powstał. Z wypowiedzi przedstawicieli polskiego Ministerstwa Edukacji, między innymi na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych, wynika że to właśnie ukraińska strona nie jest zainteresowana intensyfikacją tego rodzaju kontaktów. 

Spotkanie w Ambasadzie zakończyło się zapewnieniem Lydmyły Iwanowej, że zbada jakie są możliwości udzielenia nauczycielom w Polsce metodycznej pomocy przy opracowywaniu podręczników. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że warto pomyśleć o organizacji na Ukrainie obozu, na którym zbierałby się ukraińskie dzieci z różnych krajów świata. Dyrektor Międzynarodowej Ukraińskiej Szkoły obiecała, że sprawdzi jaki jest los dokumentu o współpracy oświatowej między Polską i Ukrainą. Chociaż spotkanie nie rozwiązło konkretnych problemów, ale ważne, że jego uczestnicy usłyszeli od najbardziej zainteresowanych tematyką przedstawicieli ukraińskiego państwa – problemy są i trzeba je rozwiązywać.

Grzegorz SPODAREK