Oświadczenie MSZ Ukrainy w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej Ukrainy przez konwój Federacji Rosyjskiej – Nasz Wybir – Portal dla Ukraińców w Polsce

Oświadczenie MSZ Ukrainy w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej Ukrainy przez konwój Federacji Rosyjskiej

22 sierpnia 2014

22 sierpnia Federacja Rosyjska, ignorując prawo międzynarodowe, procedury i osiągnięte porozumienia oraz bez zgody i asysty Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża rozpoczęła nielegalny wwóz humanitarnego ładunku na terytorium Ukrainy.

Kontrola tego ładunku przez ukraińskie służby graniczne i celne była już w toku. Dziś rano jednak strona rosyjska zatrzymała ukraińskich urzędników i uniemożliwiła im dalszą pracę, pomimo iż wcześniej zaprosiła ich na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Niepokoimy się o bezpieczeństwo naszych urzędników. Szczególne obawy wiążą się także z faktem, że zawartość ładunku konwoju nie jest znana ani stronie ukraińskiej, ani Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża.

Ten fakt, że rosyjskie pojazdy wjechały na terytorium Ukrainy bez przejścia stosownej weryfikacji przez ukraińskie służby graniczne i celne i że ładunek nie został zgodnie z ustalonym porządkiem przekazany przedstawicielom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, świadczy o z góry przemyślanym i agresywnym charakterze działań strony rosyjskiej.

Jak już wcześniej podkreślaliśmy, całą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku spada na stronę rosyjską.

Zwracamy uwagę, że strona ukraińska podjęła wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa tego ładunku.

Aby zapobiec prowokacji wydaliśmy wszelkie niezbędne rozporządzenia, które miały umożliwić bezpieczny przejazdu konwoju. Nie powiodła się jednak próba, pomimo wszystkich wysiłków strony ukraińskiej, nawiązania kontaktu między sztabem generalnym sił zbrojnych Ukrainy a sztabem generalnym sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, co ma znaczenie kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa konwoju. Zwracamy uwagę, że możliwa trasa przejazdu tego konwoju przebiega przez teren znajdujący się pod ostrzałem terrorystów.

Nie znana jest również treść umowy między stroną rosyjską a ługańskimi bojownikami, toteż nie wykluczamy możliwości zaplanowanych prowokacji.

Uważamy ten akt za kolejny przypadek rażącego naruszenia przez Federację Rosyjską podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym nienaruszalności granic, nieingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa i sumiennego wypełniania zobowiązań międzynarodowych.

Wzywamy wszystkich partnerów międzynarodowych do przyłączenia się do zdecydowanie potępienia nielegalnych i agresywnych działań Federacji Rosyjskiej.