Pamiętamy… Bohdan Solczanyk

0

Bohater Ukrainy, aktywista Majdanu, działacz społeczny, historyk, archiwista, socjolog.

Bohdan Solczanyk to jeden z bohaterów Niebiańskiej Sotni, zastrzelony przez snajpera, na ul. Instytuckiej w Kijowie, w krwawy i znaczący dla wszystkich Ukraińców poranek 20 lutego.

Bohdan Solczanyk to znaczący przedstawiciel młodego pokolenia ukraińskiej nauki. Badacz, który w ostatnich latach życia pisał pracę w Polsce i Ukrainie. W Warszawie Bohdan zakończył Szkołę Nauk Społecznych w Polskiej Akademii Nauk i pisał pracę doktorską. W  ostatnim roku swego życia Bohdan Solczanyk  pracował jako wykładowca Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.

Jako badacz, szczególnie interesował się problematyką postradzieckiej tożsamości, interpretacją różnych etapów radzieckiej historii, fenomenem „homo sovieticus”, strategiami i praktyką ludzi w instytucjonalnych ramach Związku Radzieckiego. Bohdan stał się bohaterem wielu materiałów filmowych, napisano o nim dziesiątki wspomnień. Jego śmierć była szokiem, nie tylko dla jego bliskich, przyjaciół i kolegów, ale także dla całej naukowej społeczności Polski i Ukrainy. Dla wszystkich, kto go znał, Bohdan Solczanyk pozostał częścią nauki, wartości, którą tak szczerze szanował; stał się częścią historii, w której szukał odpowiedzi na swe pytania i do której przykładów zawsze się odnosił.

WSPOMNIENIA:

Liudmyła Lewczeniuk, Lwów

Tacy ludzie nie umierają. Będą żyć, dopóki będziemy o nich pamiętać, kochać ich, tęsknić za nimi… On kochał i działał. Kochał ludzi, kochał świat, kochał to czym się zajmował. Kochał Ukrainę.

Prof. Andrzej Rychard, Warszawa

…Był jednym z tych młodych intelektualistów, dla których skupienie i uważność w pracy naukowej były najważniejsze. I właśnie te skupienie, uwaga i uczciwość były widoczne na każdym spotkaniu… Przekonany jestem, że Bohdan skończyłby ten doktorat i że byłby to doktorat bardzo dobry. Już jednak niepowstanie.  To, co prowadziło Go w pracy  naukowej –uwaga i uczciwość – kazało też Mu być na Majdanie.

Nadija Tymkiw, Kijów

…jeden z niewielu z mego pokolenia, do których już wówczas chciałam dorównać. Trochę starszy ode mnie. O wiele bardziej dalekowzroczny, pewny w swe siły, głęboki w przekonaniach i planach na przyszłość. Miałam cały czas odczucie, że jest to człowiek, za którym poszłabym ja, jak i setki innych Ukraińców. To prawda.

Jurij Taran, Warszawa

Uważał, że może uczynić Ukrainę lepszą. Był przekonany, że jedynie sami możemy zmienić swój kraj, że zależy to od każdego z nas. Że zależy to także od Jego.

Prof. Robert Sucharski , Warszawa

Jako socjolog i archiwista był właściwą osobą, by mówić o problematyce tożsamości, zastanawiać się nad ukraińską świadomością, badać historię mówioną… Bohdana nie mogło nie być na Majdanie. Miał 29 lat, gdy dosięgła Go kula snajpera – trudno uwierzyć w to, że zginął zastrzelony właśnie przez „radzieckiego człowieka”. Zabity został bezbronny człowiek, budujący barykadę, która ma bronić ludzi myślących o Ojczyźnie tak, jak On.

 

Share.