Pierwsze spotkanie sieciujące powstającej Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów

Pierwsze spotkanie sieciujące powstającej Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich

0

Jesteś liderką lub liderem nieformalnej grupy reprezentującej migrantów, mniejszość etniczną lub narodową? A może działasz w doświadczonej organizacji pozarządowej migrantów, migrantek lub tzw. „ustawowych” przedstawicieli mniejszości? Czas połączyć siły! Mamy różne zasoby kadrowe, lokalowe, często różne potrzeby i perspektywy. Chcemy stworzyć przestrzeń współpracy i wymiany, bo razem możemy więcej!  Już 15 czerwca 2021 o godz. 15.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie sieciujące powstającej Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich.

Organizacje pozarządowe migrantów i migrantek, a także lokalne zrzeszenia i grupy osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych napotykają na różne wyzwania: od problemów lokalowych, przez kwestie związane z możliwościami kadrowymi i kompetencyjnymi, promocyjnymi, aż po zmagania z finansowaniem bieżących działań. Stworzenie wspólnej platformy, która pomagałaby w nagłaśnianiu naszych inicjatyw i kierunków rozwoju oraz stymulowała współpracę między środowiskiem mniejszości „ustawowych”, czyli obywateli Polski i migrantów to główny cel powołania Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich. Razem możemy więcej! Razem nasz głos będzie wyraźnie słyszalny!

Oferta dla NGO i liderów, którzy dołączą do Koalicji dostępna jest tutaj.

Pierwsze spotkanie powstającej koalicji odbędzie się 15 czerwca 2021, o godzinie 15:00 na platformie Zoom. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nie musisz należeć do formalnej organizacji, wystarczy, że działasz w ramach lub na rzecz grupy złożonej z migrantów i migrantek lub przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.

Podczas pierwszego spotkania chcemy:

  • poznać się nawzajem: podzielić potrzebami, perspektywami i oczekiwaniami wobec Koalicji,
  • przedstawić ofertę Koalicji, z której możecie skorzystać w ciągu najbliższych 2 lat, by wzmocnić swoje organizacje, podnieść kompetencje liderów, promować swoje inicjatywy a także je sfinansować,
  • wypracować podstawowe zasady funkcjonowania Koalicji oraz jej cele długofalowe.

Wierzymy mocno, że możemy stworzyć ogromną, ogólnopolską sieć wsparcia mniejszości i migrantów, która pozwoli nam lepiej współpracować i osiągać nasze społeczne cele.

Spotkania Koalicji odbywać się będą w języku polskim, ale jeśli nie władasz nim na poziomie wystarczającym na udział w spotkaniu – zgłoś nam taką potrzebę. Zastanowimy się jak umożliwić Ci komfortowy udział.

W razie pytań uzupełniających – pisz: [email protected]

Aby otrzymać link do spotkania, prosimy o wypełnienie formularza: forms.gle/5uGYQEZ8LEUE8Kta6

Share.